عاشقانه - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ ساعت: ٥:٤٢ ‎ب.ظ
 • شکرخدایی که تورابرای من 
                ومن را برای توآفرید
                       آغوشت را مأوای آرامشم قرارداد
                                  وضربان قلبت را صدای لالایی شبانه ام
                                        شکرخدایی که عشقت را درقلبم شعله ورکرد
                                                        ویادت را درخاطرم همیشه زیبا نمود
                                                                    شکرخدایی که مرا ازعطرتنت مست کرد
                                                     تادرآسمان زندگی با یاد تو عاشقانه پروازکنم
                                             شکرخدایی که برای رسیدن به آرامش
                                    چشمانت را به من هدیه کرد    
  ودردوری و دلتنگی تنها مرهم دل آشفته ام را صدای توقرارداد

                                      شکرخدایی که عشق تورا دردلم قرارداد

   

  طلسم خواهم کرد قلبت را 
  باوردهای عاشقانه ام

  می خواهم تصاحب کنم تمام قلبت را
  وحکومت کنم برتمام احساست
  همانگونه که تو
  سالهاست
  سلطان قلب عاشقم شده ای

   

  صدایم را بشنو
                    کلماتی را که ازاعماق جانم
                    باتمام احساسم برایت میگویم

  غم نامه باران را بخوان
                             بامن همراه شو
                             کافیست دستانت را برای لمس باران ازپنچره قلبت درازکنی
                             طراوتش را حس خواهی کرد

  درک بـــــــــــــــــ*اران به همین سادگیست

   

   

  آرزویم برای تو
  رسیدنت به تمام آرزوهایت است
  آن آرزوهایی که فکرکردی من دراجابتشان کوتاهی کردم
  ودرحقیقت من دراجابتشان ناتوان بودم
  وتوباورنکردی

   

  روزی خواهد آمد 
  که توباشی وخاطراتم
  توباشی و یادم
  توباشی و حسرتم

                      به یادروزهایی که بودم وتوندیدی
                      احساسم را
                      نیازم را
                      وتمام عشـــــقم را 
                      که چه عاشقانه نثارت کردم 

                                                     *روزی خواهد آمد*
                                                     *که توباشی و یک دنیاتمنا* 
                                                     *که توباشی ومن نباشم*

   

   

  امان ازعشقی که درجاده زندگی یک طرفه باشد
  تودلتنگ می شوی
  دلتنگ می شوی
  وبازهم دلتنگ می شوی
  اما جواب تمام این دلتنگیها
  صدای بوق بدون جواب تلفنی است که درگوشت میپیچد

   

  چه حس غریبیست 
  مثل حس خلاء
                حس خالی بودن 
                                حس تهی بودن
                                            حس دوست داشتن
                                                            بدون دوست داشته شدن
  حس فریب خورده ای که 
                          به درگاه خدا چنگ می اندازد
                                                       شاید همه چیز دروغ باشد

  یک حس خاص بــــــــــارانی دارم   

  حتما به ادامه مطلب برید ... میدونم زیاده و فقط اولی رو میخونید یا شایدم هیچ کدوم ، واسه همین روزی دو موردو تجویز می کنم براتون بخونید نیشخند

   


  عشق یعنی 
           دستانم را بگیری
                            نگاهم کنی
                                       وبگویی
                                                 من به بودنت قانعم 
                       *حتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد*

   

  تنها نشسته ام
  سردرگریبان 
  مشکلات ازهمه طرف بسویم حمله ور
  وچه معصومانه به دنبال راه نجات به هرسونگاهی میکنم
  دریغ ازیک همراه 
  دریع ازیک روزنه امید
  فقط یک جمله درذهنم میدرخشد
  توکل به آفریننده مهربان
  وصبر،صبر وبازهم صبر
  چراکه پایان شب سیه سپیداست

   

  تنهایی یعنی
  من باشم و باران
  درمحاصره مشکلات
  همه بظاهرکنارت
  وتومیدانی
  هیچ دستی برای کمک به سمتت درازنخواهد شد

   

  آسمان دلم چه بارانی است
  چه طوفانی ام 
  مدتهاست اینگونه ام 
  چون حیوانی درنده خو
  بعدازآنهمه مهربانی و صبر
  وامروز نه اشک میخواهم نه کسی که آرامم کند
  من آرامش میخواهم ازدرون بدون هیچ مزاحمی
  میخواهم چشمانم را ببندم
  نفس عمیق بکشم
  باخود بگویم
  * همه چیز خوب است*

   

  ذره ذره جان میگیرد 
  جوانه های عشق تو
  درکویرقلبم 
  گویی توبارانی از احساسات عاشقانه ای
  که میبارد برقلب بـــــــــــــاران

   

   

  میبافم گیسوان طلایی خورشیدرا
                        درحالی که درایوان طلانشسته ام درانتظارباد
                                                                     تابیاورد بوی تورا
                        درحالی که نشسته ام روبه آبی دریا
                                                          وگوش میسپارم به آهنگ زیبای موج
                             
                            که نوید رسیدنت را هرلحظه درگوشم زمزمه میکند

  بیا میخواهم جان فدایت کنم 
                     بیا میخواهم تمام عشقم را نثارت کنم
                                                         *بیا که دلتنگم*

   

  * مطلب هایی برای خانم ها *

   

   

  زنانگی یعنی
             من نازکنم
                      تونازکشی
                                من عشوه کنم 
                                             تودیوانه شوی
                                                          من *بـــــــــــارانی شوم
                                                                                     توچتر


   

  زنانگیم را گم کرده ام 
  درکوچه پس کوچه های روزگار

  درهمان کوچه ای که برایم مردانگی را رقم زد
  درهمان کوچه ای که برای بودن و ماندن درکنارعزیزم دنیای مردانه ای را نشانم داد که اززنانگیم هیچ نمی فهمید
  درهمان کوچه ای که مردانش با چشمانی هیزو ازحدقه درآمده چه چندش آور زنانگیم را دراعماق وجودم کنکاش می کردند

  *من زنانگیم را گم نکرده ام *
  زنده بگورکرده ام 
  سالهاست 
  وتوامروز مرا به جرم نداشتنش محاکمه میکنی
  دردنیایی که توهم یکی ازمردانش هستی

   

  زن که باشی
               هرچه دنیا بهت سخت بگیره
                                      هرچی بخواد بارمسئولیتشو رودوش های شکننده ونازکت بندازه
                           بازم 
                               ظرافت وزنانگیتوازدست نمیدی

   

  حس زنانگیم غلیان میکند
                            شوروحس دوست داشتنت 
                                                        دروجودم فوران میکند
  حیف که نیستی
                 دوست دارم باچای داغ درکنارت بنشینم
                                                        دستی درموهایت بکشم
                                                                              عاشقانه نگاهت کنم
  ودرآغوش مردانه ات خودراجادهم 
                                 نفس بکشم درهوای تنت
                                                     وگم شوم درسیاهی چشمانت
                                                                                 وبه آتش بکشم تمام تورا

   

   

   

  بوی بهار 
              بوی توست
              که مرازنده میکند
              مراسبزمیکند
               مرا جوان میکند
                                زندگی باتوزیبا میشود