پایان مسیر... ؟؟ - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ ساعت: ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ
 • روی ریل قطار می ایستیم و دستامونو به هم میدهیم،

  و به افق مینگریم...

  در افق فاصله ی کمی رو احساس میکنیم گویا به هم میرسیم و امید وار میشویم ؛

  قدم هایمان را سریع تر بر میداریم ،

  در راه حرف های عاشقانه ، میخنیدم  از آینده ی با هم بودنمان حرف میزنیم ....

  به پایان فاصله ها ....

  سریع و سریع تر راه میرویم نفس نفس میزنیم ..... می ایستیم و دیگر ادامه نمیدهیم

  گویا این ریل تمامی نداشت و پایان مسیر فقط یک خطای دید بود......

   

   

  عطر تازه ای خریدم بوی رفتن میدهد ... چقدر هم عطرش تنده !!! اشک آورده چشامو...