..... - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : نیشا مهرزاد
 • دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱ ساعت: ۳:۳٦ ‎ب.ظ
 •  

  چِقـدر پـــیـراهـن هـای پـشتــ ویتـرینــ مَغـازهـ هــا قَشَنـگَنـد !

  تـو را کـه در آنهــا تَـصـوّر میکنـمْ وَسـوَسـه ی خـَــریدنشـانــ بـه سَـرَمْـ مـیزنـــَدْ

  امــا میبیــنــی فـقـط مـانـده بــود اینهــا نبـودنتـْـ را بـه رُخـمـ بِکِشَنــدْ کـه

  کشیدنــــد..