خاطرات عاشقانه - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱ ساعت: ۸:٢٤ ‎ب.ظ
 • به چشم هایَت بگو...
  انقدر برای دلَم ....رجز نخوانند ...
  من اهل ِ جنگ نیستم ....

  شاعرم....

  خیلی که بخواهم گرد و خاک کنم...


  شعری می نویسم
  آنوقت

  اگر توانستی...
  مرا در آغوش نگیر ...

   

  چه جالب است مرور خاطرات
  روزی را بیاد می آورم
   که ترس از نبودنت لرزه به دستانم و اشک را برچشمانم می آورد
  ولی امروز
  ترس از اینگونه بودنت لرزه با جانم می اندازد

  اینجاست که باید گفت
  خدایا چه دنیای عجیبی

   

  خسته نگاهت میکنم
  خسته صدایت میکنم
  خسته  
  خسته
  وبازهم خسته ....

  وتوچه باانرژی جوابم را نمیدهی
  بی انصاف

   

  چه روزگار زیبایی دارم باتوعزیزم
  دراوج خوشحالی عذاب جهنم را میبینم
  ودراوج بی کسی فرشته عذاب را
  آیا خداتورابرای من آفریده است؟

  دوستت دارم خدای مهربانم
  که جهنمم را دردنیا برگزار می کنی تا
  دردنیای دیگر بهشتت را نظاره کنم
  خوب است که دنیارا برای آزمایشم نیافریدی
  جهنم را همینجا نشانم دادی


  پـایـیـز اسـت ،
  تـو فـقـط "بـخـواه" یـک عـالـَم زنـانـگـی ،
   "گـل" مـی کـنـد بـرایـَت . .

   

  عجب روزعجیبی است امروز عشق من
  امروز به گذشته پرواز کرده ام
  تورا میبینم و چشمانت را
  فقط چشمانت
  ودوباره سِحر میشوم 
  یادت هست 
  تکه کلام همیشگیم را
  "من چشمانت را میخواهم"
  "توفقط نگاهم کن"

   

  چشمانم رو میبندم
  به گذشته ها نگاهی می اندازم
  تورامیبینم
  هیکل مردانه ات را 
  چشمانت را
  نگاهت را 
  دستانت را
  ای وای 
  بخدا که دوباره عاشقت می شوم
  اما افسوس
  سالهاست که احساسم را درگذشته خاک کرده ام 
  فقط یک چیز میخواهم آغوش زمانهای دور را 
  میشود باز هم مرا درآغوشت بگیری؟

   

  خاطراتم را دوست دارم
  میخواهم همینجا درکنارخاطرات شیرین گذشته ام بمانم
  جایی که عشق طعم شیرینش را به کامم میچشاند
  ایستاده ام درانتظارتو
  ضربان قلبم زیاد می شود 
  وقتی ازدور اندام مردانه ات را میبینم
  لبخندی برلبانم مینشیند
  لبخند زیبایت را به رویم هدیه میکنی
  وگرمی دستانت را ...
  ای وای برتوروزگار

   من میخواهم درخاطراتم غرق شوم 
  لطفا صدایم نکنید

   

  تنهاییم را دوست دارم
  سکوتم را دوست دارم
  بغضم را دوست دارم
  نیازم را دوست دارم

  همه آنها آثارهنرمندانه عشق آتشین توست
   که برجانم
  باقی مانده است

   

  بگذار هر کسی هر چی دوست دارد بگوید
  مهم این است که تو دردانه ی منی
  و من از تمام خوبی ها و بدی های این دنیا
   فقط تو را می خواهم
  گرچه نه اسمت در کنار اسم من
  نه سقفت هم سقف من
  نه دستت در دست من است....

   

  یـــادش به خیــــــــر .... بچــه که بودیـــــم 
  جـــاده ها خـــراب بـــود 
  نیمکـــت مدرســـه ها خـــراب بـــود 
  شیــــرهای آب خـــراب بـــود 
  زنـــگهای درب خونـــه هــا خـــراب بـــــود 
  ولـــــــــی  
  آدمها ســـــالم بـــــــــودن .....

   

  زمانی همسر انتخاب کن ،
  که ارزش همسرت بیش از تنهاییت باشه ... !!