عاشقانه و تنهایی - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ ساعت: ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ
 • تنهــایـم ...
  اما دلتنگ آغــوشی نیستــم...
  خستــه ام ...
  ولـی به تکیـه گـاه نمـی اندیشــم...
  چشــم هـایـم تـر هستنــد و قــرمــز... ... ...
  ولــی رازی نـدارم...
  چــون مدتهــاست دیگــر کسی را "خیلــی" دوست ندارم...

  پرسید:
  چرا اینقدر سیگار ؟
  گفتم :
  اولین بار...
  توی مه دیده بودمش ... !!!

   


  شبها
  تا در آغوش ِ خالیَم تصورت نکنم
  خوابم نمی برد
  و صبحها
  تا بوسه ات را بر گونه ام تصور نکنم
  بیدار نمی شوم
  مدتهاست که
  شبها نمی خوابم و
  صبحها بیدار نمی شوم
  نمی خواهم تصورت کنم
  تا
  خودت بیایی
  ...

   
   
   
   
  بــا تــو بــوده ام

  هــمـیــشـــه ود ر هـــمــه جـــا

  بـــا تــو نــفــس کـــشـــیـــده ام بـــا چـــشـــمـــان تـــو دیـــده ام

  مـــا را از تـــو گـــریـــزی نـــیـــســت

  چــنـــان کـــه جـــســـم را از روح!

  و زمـــیــن را از آســـمــان

  و درخـــت رااز آفــتــاب

  تـــو دلـــیــل بـــودن مـــن بـــوده و هـــســتـــی

  و چــنــان بـــا ایـــن دلــیـــل زیـــســـتـــه ام کـــه بـــاور کـــرده ام
   


  من کیستم ؟
  صدای خودم در گلوی تو
  آواز عاشقانه ی مردی پر از سکوت ؟!
   


  همچون ساعت شنی شده ام ...
  که نفس های آخرش را میزند ...
  و التماس میکند یکی پیدا شود و برش گرداند ....
  من هم ... نه ...
  لطفا برم نگردانید ...
  بگذارید تمام شوم ..
   


  به سلامتی روزی

  منو تو در آغوش هم

  به این روزهای جدایی بخندیم
     خــــــیال کـــــــردی رفـــــــتی و تمـــــــام ؟!

  پـــــــــــریــــــــــدی و خـــــــــــلاص !؟

  مـــــــن هرگـــــــز کـــــــوتاه نمی آیم ، می بینی . . .

  تا ابد دهانت از شعر های عاشقانه من سرویس است
   


  اسیر فصل خزان گردد آن کس که دمی چشم مهربان تو را اسیر اشک کند .


  خداوندا....
  یادت پرچم صلحیست
  در میان شورش این همه فکر...
   

  کودک که بودم ، وقتی‌ زمین میخوردم ،مادرم مرا می‌بوسید،

  تمام دردهایم از یادم میرفـــت ...

  دیروز زمین خوردم،
  .
  دردم نیامد ،

  اما...

  به جایش تمام بوسه‌های مادرم به یادم آمد
  (تقدیم به همه ی مادرای گل، انشالله که هیچ خونه ای بدون چراغ نشه)