عاشقانه - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ ساعت: ۱:٠٤ ‎ق.ظ
 • اگر کلمه دوستت دارم کلید زندان من و توست
  پس با تمام وجود فریاد میزنم دوستت دارم

   


  من دیگه نه قلبم رو می خوام،
  نه خیالت رو،
  نه خاطراتت رو
  ...
  لعنتی فقط از سرم برو بیرون،
  همونطور که از قلبم رفتی...

   

  وقتی ازکوه بالا میری و نفست دیگه درنمیاد
  دستتو میگیره و توچشمات نگاه میکنه ومیگه
  عزیزم میخوای بقیه راهو کولت کنم 
  از تجسم این تصویرهردوتون ریسه میرین ازخنده
  عاشقانه نگاهش میکنی و میگی 
  نه فدات شم کمرت درد میگیره
   دستتو محکم میگیره و تا قله کمکت میکنه

  به این میگن زندگی

   

  چه شکنجه سختی است که بنشینی
  تا روزی خدا کمکت کند

   

  عاشقانه هایم را برایت نوشتم وبه گوشت خواندم 
  ندیدی ونشنیدی

  امروز از تنفرم مینویسم میدانم
  نه میبینی ونه میشنوی

  توازاول کوروکربودی 
  ومن آن را غرورومردانگی تعبیرمیکردم
  چه تعبیر احمقانه ای

   

  رزوهای تلخ گذشته را وقتی بخاطر می آورم
  قلبم به درد می آید تنها با چنگ زدن برقلبم کمی آرامش پیدا میکنم

  اما امروز وقتی که برای ماندنم برقلبت چنگ انداختی
  تمام دردهای سالیان درازی که برقلبم ارزانی کرده بودی را یکباره تقدیمت میکنم

  این هدیه گرانبهارا که سالیان دراز جمع کرده ام ازمن بپذیر