پیر مرد خندان - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ ساعت: ٩:۱۸ ‎ب.ظ
 • سال های زیادی بود که به دنبال پیر مردی بود

  پیر مردی که در جنگلهای شمالی میزیست و همه می گفتند :

  خندهای او آدم را مجنون و دیوانه می کند ...

  منم سال های سال وجب به وجب جنگلها را گشتم !!!

  پیر مردی که آدرس روزگار را داشت

  روزگاری که همه ی ما زخم های عمیقی از او بر قلبهایمان داریم ...

  یافتم ، یافتم پیرمرد خندان را

  از پیر مرد پرسیدم : آدرس روزگار را می خواهم و او .......

  می خندید و می خندید ....

  انگار با خندهایش داشت آدرس روزگار را می داد

  گویی روزگار در خندهای او بود

  گویی روزگار پیرمرد خندان بود ...

  و او همچنان می خندید ..........

  و من هم مجنون و دیوانه وار به زخم های عمیقم نگاه می کردم

  زخمی وجود نداشت ....تعجب

  خندهای تلخ او مرهم زخمهایم شد ...

  و من هم مثل همه مجنون خندهای او شدم و دیوانه وار برای همیشه سکوت کردم ......