عاشقانه ... - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱ ساعت: ٧:٥٩ ‎ب.ظ
 • امروز بایاد توازخواب بیدارشدم
   خواب میدیم همه چیز دست به دست هم داده اند تاتورا نبینم
  تعبیرش کردم که امروز بیشترعاشقم میشوی

  چه تعبیرقشنگی!!!!!!!!!!!!!!!!  من اینجا ساکت نشسته ام 
  آمدنت را انتظار میکشم
  وعاشقانه برایت مینویسم

  دیگر نه بوسه هایت را میخواهم 
  نه نوازشهایت را
  حتی دیگربرایت درددل نمیکنم که برایم غمگین شوی

  عشقم توفقط باش
  من ساکت میشوم

   

  معتادشده ام 
  استخوانهایم ازدوریت درد میکنم
  به موهایم چنگ میزنم
  خدایا فقط یک بوسه یک آغوش یک دوستت دارم ساده 
  نه فقط یک نفست را محتاجم تا تسکین تمام دردهایم باشد

  امابازهم روزگاربه رویم میخندد ومیگوید
  این نیز برایت خیلی زیاداست

   

  عشقم
  عزیزم
  نفسم 
  تو میگویی دوریت سخت است 
  ومن میگویم دوریت دیوانه ام کرده است 

  تومیگویی آیامیخواهی کنارت باشم 
  ومن میگوییم بی تو ادامه این راه برایم ممکن نیست

  اینها خواسته های دل منند اما واقعیت تلخ است وسیاه 
  بالاتراز سیاهی هم رنگی نیست

   

  تو مرا به یاد خیلی چیزها میندازی

  بیادعشق آتشینم
  بیادبوسه های شیرینت
  آغوش گرمت 
  دستان نوازش گرت
  دروغ هایت
  زورگویی هایت
  بی منطق بودنت
  بدبختی هایی که برایم به ارمغان آوردی
  حقارت هایی که بخاطرتو متحمل شدم
  بیماریت
  وصبر............
   صبرم و
  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرم به اندازه تمام بدبختیهام

  دایره المعارفی هستی برای خودت

   

  یاداو 
  همواره با آهی جان سوز
   از اعماق وجودم
  و سنگینی باری برروی قلبم همراه است 

  خدایا دیگرتحمل این باررا واین سوز درون را ندارم 

  ""آیا کمکم میکنی؟ ""

   

  برای باور یک زن به زیباییش نگاه نکنید
  در آغوشش بگیرید
  به صدای قلبش گوش کنید
  دستش را بگیرید
  و تمام خیابان را در کنارش مردانه قدم بزنید . . .

   

  لبخنداش وقتی زیباست که می دونم دلیلش خودمم

   

  زندگی من در همان دوران کودکی به پایان رسید