کوک کن ساعتِ خویش ! - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱ ساعت: ٦:٢۱ ‎ب.ظ
 • کوک کن ساعتِ خویش !
  اعتباری به خروسِ سحری، نیست دگر
  دیر خوابیده و برخاسـتنـش دشـوار است
  کوک کن ساعتِ خویش !
  که مـؤذّن، شبِ پیـش
  دسته گل داده به آب
  و در آغوش سحر رفته به خواب
  کوک کن ساعتِ خویش !
  شاطری نیست در این شهرِ بزرگ
  که سحر برخیزد
  شاطران با مددِ آهن و جوشِ شیرین
  دیر برمی خیزند
  کوک کن ساعتِ خویش !
  که سحرگاه کسی
  بقچه در زیر بغل، راهیِ حمّامی نیست
  که تو از لِخ لِخِ دمپایی و تک سرفه ی او برخیزی
  کوک کن ساعتِ خویش !
  رفتگر مُرده و این کوچه دگر
  خالی از خِش خِشِ جارویِ شبِ رفتگر است
  کوک کن ساعتِ خویش !
  ماکیان ها همه مستِ خوابند
  شهر هم . . .
  خوابِ اینترنتیِ عصرِ اتم می بیند
  کوک کن ساعتِ خویش !
  که در این شهر، دگر مستی نیست
  که تو وقتِ سحر، آنگاه که از میکده برمیگردد
  از صدای سخن و زمزمه ی زیرِ لبش برخیزی
  کوک کن ساعتِ خویش !
  اعتباری به خروسِ سحری نیست دگر ،
  و در این شهر سحرخیزی نیست
  و سحر نزدیک است
  برچسب ها : جملات فلسفی