روزگــــــــــــار ... - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

  • نويسنده : علیــرضــا
  • چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱ ساعت: ۱:۱٥ ‎ب.ظ
  • معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!!

    ایــــــــــــن روزهــــــــــــا سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش

    به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!