ساده ام - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : نیشا مهرزاد
 • چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ ساعت: ٩:٢٧ ‎ب.ظ
 • مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ، ، ،


  مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با

  یــک جــــمـــــلـــه

  یـــک لبـــــخـنـــد، ، ،

  بــه بــازی میـــــگیــــری ! !!!!

  مــــــیگـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت، شـــیطنـــــــت هــــایت

  و دروغ هایـــت را نمـــــی فهمــــم . . .

  . . . مــــــیگویند ســــاده ام !

  اما تـــــو ایـــــن را بـــــاور نــــــــکن . . .

  مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ،.......

  همــــیــــــــــن! ! ! !

  و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــــــهمنــــد . . . . .!?