شــاعــر شــدم - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱ ساعت: ٩:٥٢ ‎ب.ظ
 • مــا بــه هــم نــرسیــدیــم و
  مــن شــاعــر شــدم،

  تــا در بــوم دفتــرم،

  زیبــاییــت را بــا واژه هــا نقــاشــی کنــم!

  دامنــت را کمــی بــالا بگیــر،

  زمیــن ایــن نقــاشــی بــاران خــورده اســت . . .