بی تو ای دوست - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱ ساعت: ٢:٠۱ ‎ب.ظ
 • تمام حرف من در شعر این است... تو را تا بی نهایت دوست دارم
  بی تو خاکسترم
  بی تو ای دوست
  بی تو تنها و خاموش
  مهری افسرده را بسترم
   بی تو در آسمان اخترانند
  دیدگان شررخیز دیوان
  بی تو نیلوفران آذرانند
  بی تو خاکسترم
  بی تو ای دوست
  بی تو این چشمه سار شب آرام
  چشم گرینده آهوان است
  بی تو این دشت سرشار
  دوزخ جاودان
  بی تو مهتاب تنهای دشتم
  بی تو خورشید سرد غروبم
  بی تو بی نام و بی سرگذشتم
  بی تو خاکسترم
  بی تو ای دوست
  بی تو این خانه تاریک و تنهاست
  بی تو ای دوست
  خفته بر لب سخنها است
  بی تو خاکسترم
  بی تو
  ای دوست