اس ام اس فلسفی و عرفانی و جملات قصار - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ ساعت: ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ
 • پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  زندگی بدون هدف ، چرخ زندگی را به دست فضا و قدر سپردن است


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  قرآن بخوان قبل از اینکه برایت قرآن بخوانند ، نماز بخوان قبل از اینکه برایت نماز بخوانند

  از تجربه دیگران استفاده کن قبل از آنکه تجربه دیگران شوی . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  یا بکش یا چاره کن ، ای دردمندان را دوا تا به کی جان کندن ما را تماشا میکنی . . .

   ( یا بقیه الله )


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  هر گاه خردمند پیر شود ، خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پیر شود ، نادانی او جوان گردد.


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir


  چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ،

   چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

   چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ،

  چون امروز اطاعتش نکردیم

   . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم  . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم . گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  سکوت متن راحتی است که به اشتباه تعبیر میشود . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن دویدن سهم آنهائی است که نمیرسند

  و رسیدن سهم آنهائی است که نمیدوند . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمیشود که نمیشود ،

  گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ، گاهی ناگفته قرعه به نام تو میشود

  گاهی گدای گدائی و بخت با تونیست ، گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  هیچوقت نگذارید زبانتان از افکارتان جلو بیفتد

  پس

  گاهی حرفت را بخور تا خورده نشی . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن

  نخستین گام های قهرمانی است . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir

  نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است

  و سپس تاراج دارایی آنها . . .


  پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

  eshqam.ir