اس ام اس فلسفی و عرفانی و جملات قصار - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

  • نويسنده : علیــرضــا
  • شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤ ساعت: ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ
  • پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    زندگی بدون هدف ، چرخ زندگی را به دست فضا و قدر سپردن است


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    قرآن بخوان قبل از اینکه برایت قرآن بخوانند ، نماز بخوان قبل از اینکه برایت نماز بخوانند

    از تجربه دیگران استفاده کن قبل از آنکه تجربه دیگران شوی . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    یا بکش یا چاره کن ، ای دردمندان را دوا تا به کی جان کندن ما را تماشا میکنی . . .

     ( یا بقیه الله )


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    هر گاه خردمند پیر شود ، خرد او جوان گردد . و هر گاه نادان پیر شود ، نادانی او جوان گردد.


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir


    چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بده ،

     چرا که دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم .

     چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی کرد ،

    چون امروز اطاعتش نکردیم

     . چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود ، چرا که امروز قادر به درکش نبودیم  . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    همیشه قیمتی ترین چیزها آنهایی نیستند که در دوردست ها دنبالشان میگردیم . گاهی همه هستی در کنار ماست ، کم سویی چشمهاست که ما را به بیراهه می اندازد . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    سکوت متن راحتی است که به اشتباه تعبیر میشود . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    من در سرزمینی زندگی میکنم که در آن دویدن سهم آنهائی است که نمیرسند

    و رسیدن سهم آنهائی است که نمیدوند . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    گاهی گمان نمیکنی و میشود ، گاهی نمیشود که نمیشود ،

    گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است ، گاهی ناگفته قرعه به نام تو میشود

    گاهی گدای گدائی و بخت با تونیست ، گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    هیچوقت نگذارید زبانتان از افکارتان جلو بیفتد

    پس

    گاهی حرفت را بخور تا خورده نشی . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن

    نخستین گام های قهرمانی است . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    کسی که می ماند و نمی پرد به یک راز بزرگ آگاه گشته و آن فلسفه پرواز است. اُرد بزرگ


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir

    نخستین گام بهره کشان کشورها ، ابتدا نابودی بزرگان و ریش سفیدان است

    و سپس تاراج دارایی آنها . . .


    پیامک فلسفی و عرفانی و جملات قصار

    eshqam.ir