جملات عاشقانه و دلتنگی - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳ ساعت: ۳:٤٩ ‎ب.ظ
 • هر ڪس هر جا ڪه دلش می خواهد، بایستـــــد !
  اما ✖ مـــــטּ... به ڪسی اجازه اینڪه به جاﮮ تـــــو
  در قلب مــטּ بنشیند را
  نخواهـــــم داد....
  قلـــــــــــــب مــــــــטּ،
  ،فقــــــــط جـــــاﮮ ♥توســــــــت ♥...


  گــاهــے میشـے تـڪیـــہ گــاهمـــ

  گـاهــے سـایــہ ے ســرمـــ

  و گـاهــے انگیــزه ے زنـבگیمـــ

  شـایـבمــ بشــے همــہ ے وجـوבمــ...

  اصـلـا مگــــہ میشــہ بـבوטּِ تـــو ؛

  بــבوטּِ " عشقتـــ" زنـבگــے ڪرב؟!...

   

   

  چــِقَـدر تَلخــهـ کـهـ تــو تِکیــهـ گــآهـِ هَمـهـ شــی ...

  آرآمِـشـ بــِدی ... اُمیــد بــِدی ...

  وَلــی وَقتــی خـودتــ یـهـ شــونهـ ، یـهـ هِمــدَرد خوآستــی ...

  هیــچـ کَســ کِنـآرتــ نَبــآشـهـ ...

  حَتــی اونــی کـهـ میخوآییــشـ ...

  نَ ... ایـــن بــآزیـهـ عــآدِلآنــهـ ای نیســتــ دُنیــآ ... !!!

  " اِمزوز یــهـ چــی تَجرُبــهـ کَــردَمـ ...

  خَندهـ بـــآ گــریـــهـ ... ! هــِهـ ...

  سَختــهـ قَهقَهــهـ بــِزَنــی وُ یهــو بُغصــِتــ بــِتِرکـهـ ...

  وَلــی هَمــهـ فِکــ کُنَــن اَشکــی کـهـ میریزهـ وآسـ خَنــدَسـ ... "