حال من خوب است - جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 • نويسنده : علیــرضــا
 • جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳ ساعت: ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ
 • ایـن روزهــا….
  به قـــــول پنـــاهی
  دروغ گفتــــن را خــــــوب یـاد گرفتــــــــــه ام
  حــال مـ ــن خــــــــوب است
  خــوبِ خــوب
  فقـط زیــــاد تا قسمتــی هــــوای دلــ ــم طوفــــانی
  همــراه با غبـــارهـای خستگـــــــــــــی ست
  و فکـر مـی کنـــم
  ایـن روزهـــا…
  خــدا هـم از حـــرف هـای تکـــ ــراری مــ ــن خستـــه است
  چـه حــس مشتـرکـــی داریــم مــ ــن و خـــدا
  او…
  از حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه است
  و مـــن…
  از تکـــ ــرار غـــــم انگیــز روزهــــایم
  مـی گوینـــد….
  هـر وقــت دلـــت گرفــــــــت سکـــوت کـن
  ایـن روزهــا….
  هیــــچ کـس معنــای دلتنگـــ ـــی را
  نمـی فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


  جملات عاشقانه و دلتنگی

  eshqam.ir


  مـלּ باید پوشیده باشمـ تا تو دینت را حفظ کنے ؟! 

  مرا ارشاد مے کنند تا تو ارشاد شوے ؟!
  تو ازدواج نکردے و بـﮧ من گفتے
  زن گرفتـלּ حماقت است و مـלּ ازدواج نکردمـ و 
  بـﮧ مـלּ گفتے تـُرشیده امـ!!
  نتوانستمـ بـﮧ استادیومـ بیایمـ، 
  چوלּ تو شعارـهاے آب نکشیده میدادے !!
  وقتے گفتمـ پوشک بچـﮧ را عوض کن 
  گفتے بچـﮧ مال مادر است و وقتے 
  خواستے طلـاقمـ بدهے
  گفتے بچـﮧ مالـ پدر است ؟!
  چـﮧ عادلـانـﮧ !!