جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک دوستت دارم جدید

 

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

دوستت دارم

گلایه از تکراری بودنش نکن

مشکل از مـــــن نیست

تو زیادی دوست داشتنی هستی

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

خسته ام از تـــــو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این منم که دوستت دارم

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

 

قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم

فقط بگذار از دال تا میم بگویم

بگذار بگویم که دوستت دارم

دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

تــو مــاه را دوســت داری

مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان  دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

معنای خوشبختـــــــی این است که

در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر

به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست

حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

سلام می کنم از روی مهربانی

سلام می کنم از روی شادمانی

سلام می کنم تا جان دارم

که خواننده این سلام را دوست دارم

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران …

که بی سوال …

فقط می بارد …

آرام …

شمرده شمرده …

فقط می بارد …

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

پیامک دوستت دارم جدید

eshqam.ir