جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک ویژه تنهایی و غم

 


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

تنهایی یعنی

دل هیچکس سایز دلت نیست


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

رفته ای اما رد پایت مانده است در من

کنار تنهایی ام قدم می زند بی من


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

جلوی آیینه که می روم تنهاییم دوتاست

هرچه در آن است منم ، تو را می جویم

در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

 

بی تو شهر پر است

از آیه های تنهایی


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

امروز آیینه حزن چهره ام را تاب نیاورد

شکست و من ماندم و هزار تکه تنهایی


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

تنهایی یعنی انقدر کسی بغلمون نکرد

که خودمون زدیم بقل !


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

تنهایی همان مرگ است

که رو دربایستی دارد


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

سلام هایی که بوی خداحافظی می دهند

بودن هایی که هیچکدام خوشحال کننده نیستند

و رفتن هایی که امید بازگشتی به آنها نداری

همه اینها را که جمع می کنی به یک کلمه می رسی

تنهایی …


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

سرد است

نیمکتی تنها در پارک نشسته است

من تنها بر نیمکت و تو تنها در من

می بینی ؟ چه در همیم و تنها ؟


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir

در تنهایی هایت مراقب آدم هایی که نزدیکت می شوند باش …

گاهی دورتر از این حرف هایند !


پیامک ویژه تنهایی و غم

eshqam.ir