جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

عکس عاشقانه پسر خوایده روی پای دختر - سایت عاشقانه عشقم eshqam.ir

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

دوستت دارم

گلایه از تکراری بودنش نکن

مشکل از مـــــن نیست

تو زیادی دوست داشتنی هستی

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

خسته ام از تـــــو نوشتن

کمی از خود می نویسم

این منم که دوستت دارم

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم

فقط بگذار از دال تا میم بگویم

بگذار بگویم که دوستت دارم

دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

تــو مــاه را دوســت داری

مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان  دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

معنای خوشبختـــــــی این است که

در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

ما در این شهر غریبیم و در این ملک فقیر

به مرام تو گرفتار و به یاد تو اسیر

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست

حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

سلام می کنم از روی مهربانی

سلام می کنم از روی شادمانی

سلام می کنم تا جان دارم

که خواننده این سلام را دوست دارم

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

درست مثل همین باران …

که بی سوال …

فقط می بارد …

آرام …

شمرده شمرده …

فقط می بارد …

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل خوب است

پیامک دوستت دارم جدید

SMS new love

eshqam.ir