جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

عکس-های-عاشقانه-و-جالب-دو-نفره- سایت عاشقانه عشقمeshqam.ir

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

“ماه” گُل سرت

“خورشید” سینه ریزت

دو “ستاره” گوشواره هایت ..

عاشقم و از جیب خلیفه می بخشم!

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

زیباترین شهر،

شهری‌ ست که در آن عاشق شده‌ای،

حتی اگر زشت‌ترین جای دنیا باشد!

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

زندگی است دیگر ..

گاهی می شود،

گاهی نمی شود،

البته بیشتر وقت ها نمی شود .!

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

 

بدهکار هیچ کس نیستم

جز همین ماه

که تو را به یادم می آورد

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

بعضی ترانه‌ها را می‌توان

بارها و بارها

گوش داد ..

بعضی انسان‌ها را می‌توان

بارها و بارها

دوست داشت ..!

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

زن های همسایه به من مشکوکند

می گویند این زن

هرروز زیباتر می شود

نمی دانند هرروز

بیشتر به تو

فکر می کنم ..

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

هوا سرد شده …

نه ! نه …

هوای من سرد شده …

حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند …

گرمای وجودت را می خواهم …

چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

کافه چی بر روی میزها شعر می نویسد

اینجا طعم دلتنگی ها

از قهوه هم تلخ تر است … !

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

خدایا درسته

خیلی گناه دارم

ولی خب گناه دارم! :(

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

در ته فنجان قهوه ام کفش های توست

فقط نمی دانم می آیی یا می روی …

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

امشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

تا تو مرا در آغوش کشی …

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

هیچکس

جز تو نمیتواند

نجاتم دهد

وقتی انگشتهایم میان

موج موهایت غرق میشود

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

بچه شده ام

یاد بازی های کودکی کرده ام

آخر مدتی است

در هوای تو تاب می خورم ..

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir

کام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه

بوی برف نو که می بارید

و دست هایی که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود

جای تو خالی اما …

پیامک عاشقانه و احساسی ۹۴

SMS asheqane va ehsasi

eshqam.ir