جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

love-kiss-love-love--love-rilax-3


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

لبانت را می بوسم قند دلت آب می شود

و تا ابد نمک گیر شیرینی لبان تو می شوم


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست

چون هم دزیدیش زیباست

هم پس دادنش  . . .


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

بعد از گذشت این همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم ، ببین

با این همه امید محال عاشقم هنوز


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

 

اگه می شد با بوس شارژت کنم

اینقدر می بوسیدمت که دائمی بشی


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت

و تمام طول سال را جریمه ام کن

که از روی آن هزار بار تمرین کنم


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

بوسه هایت را کش بده

من می میرم که این لحظه ها را زندگی کنم


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

و زندگی از جایی شروع می شود

که بی هوا بوسیده می شوی


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

تلخ است ، تلخ تلخ ، این زندگی

اما  لب هایت  عجب تعادلی برقرار کرده است

شیرین است ، شیرین شیرین

در برابر این زندگی


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

مرا ببوس

نه یک بار که هزار بار

بگذار آوازه عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند

آنها که بر سر جداییمان شرط بسته اند


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir

از جـــایِ بـــوسـه هــایِ تـــو

بــر شـــانـه هــایــــم خـــورشیـد بــــالا مـی آیــــد


پیامک عاشقانه بوسه و آغوش
sms bose va aghosh
eshqam.ir