جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

اس ام اس و جملات دروغ گفتن - دروغ و روغگویی-سایت عاشقانه عشقم eshqam.ir

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

به دروغ هایش عادت کرده بودم

فقط از این می سوختم

که برای اثباتش میگفت :

به مرگ تو

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

بگو راه را گم کرده بودم

بگو ساعتم خواب مانده بود

اصلا بگو به مترو ساعت هفت نرسیدم

برای شتابی که نداشتی

بهانه ای جور کن

جهان

با دروغ تو

زیبا می شود

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

به حرف تو رسیده ام

به حروفِ نام تو

باقی حرف ها را برای چه اختراع کرده اند

ترکیب شان

جز دروغی برای ادامه زندگی نیست!

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

گاهی

باید دروغ را راست پنداشت

و گاهی راست را دروغ

بی فریب خوردن ٬

زندگی سخت است

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

یادش بخیر

زمانی که دروغ گو

دشمن خدا بود

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

خدایا بگذار گوش هایم سنگین بمانند !

سمعک را می خواهم چکار ؟

وقتی شنیدنی های این دنیا یا دروغ اند یا گناه

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

به لحظه های نبودنت

هرگز عادت نخواهم کرد

اگر باور نداری

می توانی از چشمانم بپرسی

آنها دروغ نمی گویند

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

از یه درویش سوال شد؟

دوست دارم به چه معناست؟

گفت :

قشنگ ترین دروغ ادمهاست

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

چگونه در این چشم های زیبا جا داده ای …

این همه دروغ را ؟

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

شاید میان این همه نامردی

باید شیطان را بستاییم

که دروغ نگفت

اما تظاهر به دوس داشتن ادم نکرد

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

شکسپیر می گوید

بدترین گناه این است

که به کسی که تو را راستگو می پندارد

دروغ بگویی

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

آزار دهنده ترین سکوت

وقتی است که دروغ می گوئی

و مخاطبت در سکوتی سنگین

فقط نگاه می کند

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

شنیده ام

معشوقه ات شده ام

جان معشوقه ات بگو

راست است این دروغ قشنگ؟؟

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir

خوبی؟

گاهی با تمام تکراری بودنش غوغا می کند

و تو میتوانی در جوابش بزرگترین دروغ زندگیت را بگویی

خوبم

پیامک دروغ و خیانت

sms doruq va khiyanat

eshqam.ir