جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

اس ام اس و جملات دروغ گفتن - دروغ و روغگویی-سایت عاشقانه عشقم eshqam.ir

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

اگر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ می گوید

حقیقت را کسی می گوید  که برای تو زندگی می کند

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

به خودت راست بگو

آنگاه توان دروغ گفتن به کسی را نخواهی داشت

چه برسد به عشق

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

اون که می گفت جونش به جونت بسته است

حالا داره به گریه هات می خنده

اون که می گفت بدون تو می میره

دروغ می گه دلش جنس کویره

دروغ میگه تو گوش نده به حرفاش

نگو می خوای هنوز بمونی باهاش

خیال نکن بدون اون می میری

بذار بره نباشه جون می گیری

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

به دو چیز تکیه نکن غرور و دروغ

آدم با غرور می تازد

و با دروغ می بازد

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

داستایوسکی

کسی که به خودش دروغ می گوید  و به دروغ خودش گوش می دهد

کارش به جایی خواهد رسید  که هیچ حقیقتی را نه از خودش

و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

هر کس بد ما به خلق گوید

ما دیده به بد نمی خراشیم

ما نیکی او به خلق گوییم

تا هر دو دروغ گفته باشیم

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

در ابتدایی خوانده ام داستان چوپان دروغگو را

اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان همنشین است

و چوپان دروغگو این طرف به گرگ ها اسکان می دهد

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

دروغ نیست اگر بگویم که بی تو

زنده مانی می کنم

نه زندگانی

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید

غرور ، دروغ و عشق

تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir

دروغگو تو مگه نگفته بودی ستاره ی من فقط تویی ؟

حالا می بینم اون بالا داری باعث درخشیدن

بقیه ی ستاره ها هم می شی

پیامک دروغ گفتن

sms doruq goftan

eshqam.ir