جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

love-kiss-love-love--love-rilax-3

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم

تنها یک جمله هنوزم دوستت دارم

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

امروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه

دیروز هم همینطور بود فردا هم همین طوره

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

بگو دوستت دارم

شهیدم کن

مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب هایِ تو شلیک می شود

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

هی تو کمی نزدیکتر بیا

اما چیزی نگو بگذار فقط

بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

دوست داشتن

زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد

دوست داشتن دل می خواهد

و یک من می خواهد و یک تو

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

بانو

آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش

و مثل یک ماهی به آغوش من بیا

من هنوز دریا دریا تو را دوست دارم

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

باران می بارد ! به حرمت کداممان ؟ نمی دانم

همین اندازه می دانم که صدای پای خداست

شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

ما به هم نمی رسیم

امّا بهترین غریبه ات می مانم

که تو را همیشه دوست خواهد داشت

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

می خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم

یکی بود ، یکی …

بی خیال …

خلاصه اش می شود

دوستت دارم

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir

حرف های زیادی بلد نیستم

من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید

از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی

پیامک دوست داشتن

sms love

eshqam.ir