جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

عکس عاشقانه و دونفره پسر پاپیون زده و دختر عاشق-سایت عاشقانه عشقمeshqam.ir

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

خاطراتت صف کشیده اند !
یکی پس از دیگری …
حتی بعضی هاشان آنقدر عجولند که صف را بهم زده اند !
و من …
فرار می کنم
از فکر کردن به تو
مثل رد کردن آهنگی که …
خیلی دوستش دارم خیلی !

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

شاید تو…
سکوت میان کلامم باشی!
دیده نمیشوی
اما من تو را احساس می کنم!
شاید تو …
هیاهوی قلبم باشی!
شنیده نمیشوی
اما من تو را نفس می کشم!

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

چای دم کن …

خسته‌ام از تلخی نسکافه‌ها

چای با عطرِ هِل و گل‌های قوری

بهتر است

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

 

بــــاز هـــــم خیال تــــو
مــــرا
“برداشــــت”
کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم!

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

بیا با پنجه راه برویم. . .
روی تن این دنیا. . .
بگذار خواب بماند. . .
نفهمد از قانونش گریخته ایم و،
دل باخته ایم. . . !

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

قافیه های بلند نگاهت
همیشه در آخرین لحظات
به داد بیت های کوتاه غزلم می رسند
وقتی که نیستی اما
دستهای سیاه شعر سپیدم بالاست

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

پـــــــــــــــرواز را دوســــت دارم
وقتـــــے
از ارتفاعــــات لبانــــــت
به عمــــق آغوشـــت سقـــوط میکنــــم
چـــه سقــــوط دلنشینــــے
راستــــے میدانستــــے
پــــــــــــــرواز را تـــو یـــادم دادے

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

چقدر خوشحــ ــال بود شیطــ ــان وقتے سیبــ را چیدم …

گمان مے کرد فریب داده استــ مرا
نمے دانستــ تو پرسیده بودے :
مرا بیشتر دوستــ دارے یا ماندن در بهشــ ــتــ را

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

مـــــــــــــی توانم بــــــــپرسم چــــــــه عطری می زنــــــــــــی؟
بـــــــــوی خوشــــــبختی می دهـــــــــی انگار …

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

اگر کارگردان بودم
صدای نفس هایت
موسیقی متن تمام فیلم هایم بود…

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

می دانم تا پلک به هم بزنم
می آیی ؛ با انار و آینه دردست هایت !!
به قول ِ فروغ :
” من خواب دیده ام ”

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

گریــــــه شاید زبان ضعـــف باشد
شاید کودکــانه ..شاید بی غــرور …
اما هر وقت گونه هــــایم خیس می شـــود
می فهمــــم نه ضعیفم ..نه کودکم..
بلکه پر از احساســـم …

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

ســــر زده بیــــــا …
کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست …
آن وقــــــت …
تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار
و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ،
بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir

سر به هوا نیستــــم

امــــا همیشـــــه چشــــم به آسمان دارم

حال عجیبـــی ست دیدن ِ

همان آسمان که

شاید تو

دقایقی پیش به آن نگاه کـــرده ای

اس ام اس عاشقانه و عاطفی ۹۴

sms asheghaneh va atefi

eshqam.ir