جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

عکس نوشته تنهای-لحظه های بی تو بودن می گذرد اما به سختی-سایت عاشقانه عشقم eshqam.ir

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

فرق من با یه مترسک چیه آی دنیا ؟

هر دو پوشالی و خالی

هر دومون تنهای تنها

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

به جنگل که می روی برایم عصایی بیاور

این عذاب تنهایی پیرم کرده است

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

تنهایی یعنی شب که می خوای بخوابی

به گوشیت می گی شب بخیر

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

 

تنهایی هم برای خودش عالمی دارد

حداقل خیالت راحت است که دیگر دلت نمی شکند

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

تقدیر را خود رقم می زنم

از کنارم هرچه تنهایی هست

بر می دارم و تو را جایشان می گذارم

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

روزگار اینسان که خواهد بیکس و تنها مرا

سایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

تنهایی

تاوان همه نه هایی است که نگفتم تا دل کسی نشکند

همه محبت هایی که زیادی هدر دادم تا دلی به دست آورم

همه دوستت دارم های آبکی که جدی گرفتم

همه سادگی که در این دنیای هزار چهره خرج کردم

تنهایی  تاوان همه خوش بینی است که به دنیا و آدم های این روزها داشتم

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

نشستم

خسته شدم

دیگر قایق نمی سازم

پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد

وقتی از تو خبری نیست قایق میخواهم چه کار ؟

مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

میان این همه مهمان چقدر تنهایم

وقتی مابین این همه کفش

کفش های تو نیست

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir

تنهایی راه رفتن سخت نیست

ولی وقتی ما این همه راهو با هم رفتیم

تنهایی برگشتن خیلی سخته

اس ام اس تنهایی
sms alone
eshqam.ir