جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

 

love-kiss-love-love--love-rilax-1


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

لب های مرا از همه استثنا کن

یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

دلم کرده هوایت نازنینم

فدای بوسه هایت نازنینم

تمام صورتت پنکیک پوش است

بگو بوسم کجایت نازنینم


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

نیست در این گفته من سوسه ای

گر تو به من قرض دهی بوسه ای

بوسه ای دیگر سر آن می نهم

لحظه دیگر به تو پس می دهم


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

 

من مست غم عشقم با خنده خمارم کن

صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

یه بوسه بده واسه مریض می خوام پُر رو

آخه بوسه هات داره حکم دارو


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

می خوام بیام کنار تو

تا یه کمی لوست کنم

اگه کسی اونجا نبود

یواشکی بوست کنم


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم  نازنینم

تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت

و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار می گذارم

و دست نوازشم را به موهایت هدیه می کنم

که تا عمر داری مرا از خاطر نبری


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

رفتم به نزد طبیب ز شدت طب

۶ بوسه نوشت ز گوشه لب

۲ تا صبح ۲ تا ظهر و ۲ تا شب


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

مانده بر لبان من داغ بوسه های تو

رفتی و بجا مانده  آتشی به جای تو


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

بی فروغ بوسه یاران زندگی تابنده نیست

دولت بی دوست در جهان یابنده نیست


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

هیچ دانی که در این خلوت بیرنگ سکوت

اگر از داغ بوسه های تو یادی نکنم میمیرم


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

من نه آنم که روم جز تو پی یار دگر

یا بجز تو شوم طالب بوسه از یار دگر


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir

آمدم تا مست و مدهوشت کنم اما نشد

عاشقانه تکیه بر دوشت کنم اما نشد

آمدم تا از سر دلتنگی ام گریه تلخی در آغوشت کنم اما نشد

نازنینم یاد تو هرگز نرفت از خاطرم سعی کردم فراموشت کنم اما نشد


پیامک عاشقانه بوسه جدید

sms bose ashqane

eshqam.ir