جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی جدید


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

هرگز به گذشته برنگرد
اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هیچوقت پرنسس نمیشد . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از هدف بر می دارید به نظر می رسند . . .
(هنری فورد)


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

از آنچه که گذشت
از آنچه که شکست
از آنچه که نشد
از آنچه که ریخت
حسرت نخور
زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

عاشق طرز فکر آدمها نشید ، آدمها زیبا فکر میکنند ، زیبا حرف میزنند ، اما زیبا زندگی نمیکنند
(رومن پولانسکی)


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

 

دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم
درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

دوست داشتن را باید گفت
بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی نگفتن دوست داشتن هاست . . .
(ویکتور هوگو)


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

اینکه به گذشته خود نگاه کنید اشکالی ندارد
اشکال وقتیست که به آن زل بزنید . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

شما اجازه نمی دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوند
پس چرا اجازه می دهید (افکار عوضی) ساکن مغزتان شوند . . . ؟


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند
اما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوند
زیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروند
سعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !
(مارتین روت)


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

اگر بدانید بسیاری از مردم
هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شما
دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند!
(دیل کارنگی)


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

هیچگاه فصل اول زندگیتان را به فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید . . .


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir

تقوا یعنی اینکه
اگر یک هفته مخفیانه از همه کارهای ما فیلم گرفتند
و گفتند اعمال هفته گذشته ات در تلویزیون پخش شده، ناراحت نشویم . . .
(آیت الله مجتهدی)


پیامک فلسفی جدید

eshqam.ir