جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک و جملات فلسفی از بزرگان


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند

پدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشد

و مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش ، قاطع باشد . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

“عیوب” دیگران را با انگشتان “کثیف” نشان نده . . .

(مثل ایتالیایی)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

 

به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند

اما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوند

زیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

هنگامی که در زندگی اوج میگیری

دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی

اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری

آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروند

سعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .

خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !

(مارتین روت)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

فرار از مشکلات مسابقه ای است که

هرگز در آن برنده نخواهید شد . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

اگر بدانید بسیاری از مردم

هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شما

دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند!

(دیل کارنگی)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان

eshqam.ir

هیچگاه فصل اول زندگیتان را به فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

“خشم” احساسی است که باعث می شود

زبان شما سریع تر از “عقلتان” کار کند . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

بزرگان خود را گرامى شمار / تو را گر بود جان من این شعار

کنند از تو کوچک تران احترام‏ / به نیکىّ و خوبى برند از تو نام‏ . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

تقوا یعنی اینکه

اگر یک هفته مخفیانه از همه کارهای ما فیلم گرفتند

و گفتند اعمال هفته گذشته ات در تلویزیون پخش شده، ناراحت نشویم . . .

(آیت الله مجتهدی)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

هرگز به گذشته برنگرد

اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هیچوقت پرنسس نمیشد . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از هدف بر می دارید به نظر می رسند . . .

(هنری فورد)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

چو با صدقه منّت گذارى به کَس

تو را این چنین بذل و انفاق بس‏

گناهش ز اجرش بود بیشتر

مزن بر دل بینوا نیشتر . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

سرانجام کشف شد که

صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها

مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند . . .

(روسکین)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

خودت باش

نه تندیسی که دیگران می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی

زیبا می شوی به چشمشان اما قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند ، در کمال زیبایی . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

از آنچه که گذشت

از آنچه که شکست

از آنچه که نشد

از آنچه که ریخت

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

عاشق طرز فکر آدمها نشید ، آدمها زیبا فکر میکنند ، زیبا حرف میزنند ، اما زیبا زندگی نمیکنند

(رومن پولانسکی)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم

درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان

eshqam.ir

دوست داشتن را باید گفت

بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی نگفتن دوست داشتن هاست . . .

(ویکتور هوگو)


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

اینکه به گذشته خود نگاه کنید اشکالی ندارد

اشکال وقتیست که به آن زل بزنید . . .


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir

شما اجازه نمی دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوند

پس چرا اجازه می دهید (افکار عوضی) ساکن مغزتان شوند . . . ؟


پیامک و جملات فلسفی از بزرگان
eshqam.ir