جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک ویژه فلسفی عرفانی


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

هنگامی که دوستی به مشکلی برخورده است ، او را با پرسیدن اینکه :

 “چه کاری میتونم برات انجام بدم”

آزار ندهید ، یک فکر مناسب بکنید و آن را انجام دهید . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت

و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

 

مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولی راه به جائی نخواهد برد . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان

یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .

( وین دایر )


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی

بدست خواهی آورد . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را  . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

عالم محضر خداست ، پس در محضر او گناه نکنیم . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت بتشند . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست

که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین

ستاره هاست . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من یه خدای برزگ دارم . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری

واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی

که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

برای بلند شدن باید خم شد ، گاهی مشکلات تو را خم میکنند

و بدان آغاز ایستادن است . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

فرق است بین دوست داشتن و داشتن  دوست

دوست داشتن امری لحظه ایست

 ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

علف هرز چیه؟؟!

گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir

تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است

 پس همیشه امید داشته باش . . .


پیامک ویژه فلسفی عرفانی

eshqam.ir