جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

یادها رفتند  و ما هم میرویم از یادها ، کی پر کاهی بماند در میان بادها . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

هوالحق

قدری صبور باش که این نیز بگذرد / این روزهای زرد و غم انگیز بگذرد

آری بهار پشت زمین لانه کرده است / چیزی نمانده که پاییز بگذرد

گفتم کنار مردم نامرد زندگی ؟؟ / گفتی صبور باش که این نیز بگذرد . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

از زشت رویی پرسیدند :

انروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

 

انتظار بی جا مایه رنج است ، اعتماد بی جا مایه ذلت . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

کاری که در برابر ماست هرگز به بزرگی نیرویی نیست که در پشت سر ماست . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

خوشبختی سرایی ساختنی است ،  نه قصری یافتنی . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

همیشه مثل یه توپ پر باد باش که هرچی محکم تر به زمین بخوری بیشتر بالا بری . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

این دنیا همه هیچ ، اهل دنیا همه هیچ

پس برای هیچ ، به هیچ مپیچ !


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

عشق ، نه دادنی است نه گرفتنی ، عشق شریک شدنی است . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

انسان نابغه تحسین میشود ، انسان ثروتمند مورد حسد واقع میشود

انسان مقتدر تایید میشود ، اما این فقط انسان با شخصیت است که

مورد اعتماد واقع میشود . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

از آنهایی نباش که وقتی از دنیا رفتی بخواهند توی خاک جایت کنند ، بلکه توی دلها یادت کنند . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

هیچ کار خیری رو به خاطر ریا انجام نده ، و به خاطر حیا وا مگذار . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

خردمندی آن است که آنچه میدانی بر زبان آوری و به آنچه میگویی عمل کنی . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

حباب ها قربانی هوای درون خودشان هستند (شریعتی)


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir

غروب زیباست ، نه در غربت

زندگی زیباست ، نه در حسرت . . .


پیامک بسیار زیبای فلسفی و مفهومی

eshqam.ir