جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک عارفانه و فلسفی جدید


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

همچون باران باش ، رنج جدا شدن از آسمان را در سبز کردن زندگی جبران کن . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

بشر وقتی امید و رویایی نداشته باشد ، مرده ای بیش نیست . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

حاصل عشق مترسک به کلاغ ، مرگ یک مزرعه است . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

آزادی معبود من است ، به خاطر آزادی

 هر خطری ، بی خطر است

هر دردی ، بی درد است

هر زندانی ، رهایی است

هر مرگی ، حیات است

(دکتر علی شریعتی – دفتر های سبز )


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

 

ترس از مرگ نا رواست ، زیرا تا آن هنگام که من هستم ، مرگ نیست ،

و آنگاه که مرگ هست ، من نیستم ، ترس از چیزی که با آن روبرو نمیشوم نابجاست . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

دوست داشته باش و زندگی کن ، زمان برای همیشه از آن تو نیست . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

کسی که چند آرزوی درهم ورهم دارد به هیچ کدام از آنها نمی رسد مگر آنکه با ارزشترین

 آنها را انتخاب کند و آن را هدف نهایی خویش سازد . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد آمد . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین حالاتخداوند است ، در ما نشانی هست ؟


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

با ولخرجی تنها مال نمی رود ، زمان ارزشش فراتر است ، و آن هم نابود می شود


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

گر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده

نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن

در هر حرفه و کاری . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir

شهامت گله ، ناشی از چوپان بیدار است . . .


پیامک عارفانه و فلسفی جدید

eshqam.ir