جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک فلسفی و عرفانی جدید


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

 به خاطر داشته باش دست نیافتن به آنچه می جویی گاه یک شانس بزرگ است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

پیش بی درد دمی صحبت از درد مکن / شاخ سبز دلت را به خطا زرد مکن

مرد اگر نیست در آن شهر ولی کوه که هست / تکیه بر کوه کن و تکیه به نامرد مکن . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

 چه تلخ است دیدین آنان که شیرینی را بیشتر از تلخی دوست دارند

در حالی که از شیرینی تلخی نا آگاهند  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

 

اگر محبت به شما اشاره میکند ، به دنبالش بروید . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی

و دشوار ترین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران میخواهند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

کسانی که به انتظار زمان نشسته اند ، آن را از دست داده اند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

بهترین اشخاص ، کسانی هستند که اگر از آنها تعریف کردید ، خجل شوند

واگر بد گفتید ، سکوت کنند . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم ، که هرگز اتفاق نیفتاد . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

بگذارید و بگذرید ، ببینید و دل مبندید

چشم بیندازید و دل مبازید که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

زندگی دو چهره بیشتر نداره ، یا به بازیت میگیره و یا به بازیش میگیری

انتخاب با توست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش ، شاید خوشبختی منتظر خندیدن توست . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

مشکلات فرصتهایی است که به ما داده شده اند ، تا بتوانیم جوهر وجود خود را آشکار کنیم . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

آنان که برای با هم بودن نیاز به دلیل مادی دارند ، مدتها پیش عشق را در خود کشته اند

عشق جهان را میسازد ، نه جهان عشق را  . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

ناخدایی که نمیداند مقصدش کجاست ، هر بادی برایش باد مخالف است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

 از چه دلتنگ شدی !؟ دلخوشی ها کم نیست !

بهتر ببین . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

امروز تو حتما به دیروز تبدیل میشود اما ممکن است فردای تو به امروز تبدیل نشود . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

جاده جوانی لغزنده است ، زنجیر ایمان را ببندید . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir

در جریان باش ، چون زندگی در جریان است . . .


پیامک فلسفی و عرفانی جدید

eshqam.ir