جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک جدید رفیق و رفاقت


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

رفیق من صفا نداره ؟ داره

صدا داره ولی ، سیما نداره

فراوان می شود در وصف او گفت

ولی این SMS ها جا نداره


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

در خراب ترین خرابه های این دنیای خراب شده

با خط خرابم نوشتم  خرابتم رفیق


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

 

دنیای پرنده قفس است

دنیای ماهی اقیانوس

دنیای من معرفت توست


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

الهی تا زمین دارد حرارت

به کام دل بماند این رفاقت


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

یافتن میلیون ها دوست معجزه نیست

معجزه تویی که بین میلیون ها دوست تکی


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

دلم باغی پر از ریحان و گل بود

به روی رود عشقت مثل پل بود

نگاهم کردی و ویران شد این دل

مگر چشم تو از قوم مغول بود؟


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

همیشه می گفتند ترک عادت موجب مرض است

اما اینبار موجب مرگ می شود ترک عادتِ با تو بودن


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

به باغم یاسمن بودی چه می‌شد؟

عروس این چمن بودی چه می‌شد؟

چرا چون باد رفتی از کنارم؟

همیشه مال من بودی چه می‌شد ؟


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

رها کردی چرا دست دلم را؟

به خاک و خون کشیدی حاصلم را

مرا تو می‌کشی صدبار در روز

ولی من دوست دارم قاتلم را


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir

سراسر خواب من کابوس ، کابوس

بی رفیق  ندارم در شبم فانوس ، فانوس


پیامک جدید رفیق و رفاقت

eshqam.ir