جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

پیامک جدید احساسی

 


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

به چــــه تشبیه کنم نــام تو را

به بــــهار یا به آبی  زلال دریــــا

ســـــاده تر می گویم

تــو تمامیـــت احساس منی


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

دست خودم نیست

به گمانم دست تو است

که می تواند مرا با یک سلام خشک و خالی به آینده امیدوار کند !


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

دنیای زیر آب شبیه دنیای چشم های توست

هر چه بیشتر دست و پا می زنم

بیشتر غرق می شوم


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

 

پس چشمانت چه زمان در خواهند یافت که نگاه  زاده ی علاقه است ؟


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

تبسم شیرین عشق گوشه ای از نگاه خداست

تنها به نگاه او می سپارمت


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

همیشه در بهترین جای قلبم خواهی ماند

آنجا که فقط جاودانه ها می مانند


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

می دونی چرا معرفت ها کم شده تو دنیا؟

چون همش تو وجود تو جمع شده!


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

پیام هایم گاه گاه است

آنچه ابدیست یاد توست


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

خدایت یار، تا آندم که از هستی نشان باشد

دعایت می کنم سهمت همیشه آسمان باشد


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir

من رشـته ی محـبـت تـو پاره می کـنـم

شـایـد گره خورد بـه تـو نـزدیکتر شوم


پیامک جدید احساسی

eshqam.ir