جملات و عکس های عاشقانه و دلتنگی

» جملات مادر :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٦
» فرم ثبت نام خادمین معنوی امام رضا (ع)// ((پست ثابت)) :: جمعه ٢٦ شهریور ۱٤٠٠
» تبریک ولادت حضرت زهرا و روز مادر :: یکشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٥
» بغض و اشک پنهان :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» عاشقی یعنی دیوانگی :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» من هنوز دوستت دارم :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» روز های بارانی :: یکشنبه ٥ دی ۱۳٩٥
» برای تو مینویسم :: سه‌شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٥
» فاصله دیدن تو :: شنبه ٩ امرداد ۱۳٩٥
» لحظه های عاشقانه :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» آغوش عاشقانه :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» عاشقانه های زن و مرد :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» عشق واقعی :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» جملات دوستت دارم :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٥
» دعای امروزم برای تو :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» با شکوه ترین عشق :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» آخرین پیچ کوچه ی عشق :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» خداحافظی آخر :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» جملات عاشق شدن :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» چشم هایت تمام عاشقانه هایم :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» عشق و تنهایی :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٥
» یک لبخند عاشقانه :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» گل نرگس بیا :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» صدای پای تنهایی :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» قلب شکسته :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» شعر عاشقانه :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٥
» اس ام اس عاشقانه و عکس های عاشقانه :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» خندهای مادرم :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» اس عاشقانه و عکس عاشقانه :: جمعه ٢٠ فروردین ۱۳٩٥
» عکس نوشته تبریک روز زن :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
» عشق و صبوری :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٥
» دوستت دارم و عاشقتم :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٥
» عاشق شدم :: سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٥
» عاشقانه ها :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
» عاشقانه های خاص :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
» متن و عکس های عاشقانه :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
» نیمه شبهای عاشقی :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٥
» عشق و آرامش عاشقی :: چهارشنبه ٤ فروردین ۱۳٩٥
» دلتنگی و عاشقی :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» عاشقانه :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» بهار و عاشقیاش :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» جملات پدر :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» جملات عاشقانه :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» به سلامتی دل :: سه‌شنبه ۳ فروردین ۱۳٩٥
» جملات تنهایی و عکس :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» روزهای عاشقی :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» جملات عاشقانه تک :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» جملات زیبا امسال را :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» جملات زیبای غمگین و عکس :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» عاشقانه ترین جملات :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» جملات و عکس عاشقانه :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» سال نو عاشقانه :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» زن ها را ساده مپندار :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» دلگرمم به بودنت :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» بوسه و آغوش عاشقانه :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» فاصله تا عشق :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٤
» ساعت عاشقانه :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» دنیای عاشقانه ها :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» جملات عاشقانه انتظار :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» عشق های عاشقانه :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» عکس و متنهای عاشقانه زیبا :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» عشق و زندگی :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» هوای عاشقانه :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٤
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤ :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» شوق عشق :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» لحظه های عاشقانه :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» سه تا چیز را :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» عشق زیبا :: یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٤
» عشق و بودن :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» مادرم باش کنارم :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» عاشقانه قشنگ :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» عاشقانه ناب :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» عاشقانه ترین جملات و عکس :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» قسمت تاریک زندگی :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٤
» عشق یعنی برای زندگیم میجنگم :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
» دوستت دارمهای این زمانه :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٤
» فصل عاشقان نزدیک است :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٤
» به خاص بودنت ببال :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤
» تو دوستم نداری :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤
» هر صبح من :: پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳٩٤
» باور این که نباشی،کار آسانی که نیست :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» چه می‌کنید؟! :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» به بزرگی عشق :: جمعه ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» گفت به امید دیدار :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤
» کاش مرا می فهمیدی :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٤
» که دیگر دوستت ندارم :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» حق گرفتنیست :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» جمله غمگینم :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٤
» تو باید باشی :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» جملات دوری غمگین :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس فلسفی و عرفانی و جملات قصار :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس های فلسفی و عرفانی جذاب و زیبا :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس به سلامتی جدید :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس فلسفی و عرفانی جدید :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید به سلامتی رفیق :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید رفیق باحال :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید به سلامتی پدر و مادر :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید رفیق و رفاقت :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس خنده دار آقا ما :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید رفیق با معرفت :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» زندگی... :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» روزتون زیبا :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» چشمانش را بست و رفت ... :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس های آقا ما :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس رفاقتی :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید آقا ما :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس عاشقانه شب بخیر :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس زیبای شب بخیر :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس ویژه شب بخیر :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس های ویژه امید و آرزو :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس امید و آرزو :: جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس شب بخیر جدید :: جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی :: جمعه ٩ امرداد ۱۳٩٤
» دانلود سری 28 عکس های عاشقانه و زیبا :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» دانلود سری 27 عکس های عاشقانه :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» دانلود سری 26 عکس های عاشقانه و تنهایی و غمگین :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» دانلود سری 25 عکس های عاشقانه و دخترونه :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳٩٤
» جملات عاشقانه دوستت دارم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» بی قرارم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» تابستان امسالم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» دوریت سخته عزیزم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس ویژه احساسی :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» پیامک جدید احساسی :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس احساسی زیبا :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس عاشقانه احساسی :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید احساسی و عاشقانه :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس های ویژه و زیبای بوسه :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» پیامک جدید بوسه :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید بوسیدن :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» پیامک جدید دوستت دارم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» پیامک دوستت دارم و محبت :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» پیامک دوستت دارم جدید :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» پیامک دوستت دارم :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳٩٤
» خدایا تو میدانی چه میکشم :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» دنیای عاشقانه :: یکشنبه ٤ امرداد ۱۳٩٤
» آیا زنـــی غریبه در این کوچــه‏ ها نبود؟ :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» دستان زحمتکش یک مادر :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» بیخیال هر آنچه نامش زندگی است :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» خودم کردم که لعنت بر خودم باد :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» باید زنده بودن را بازی کرد :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» جملات دوری و دلتنگی :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» زندگی با تو زیباست :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» جملات عاشقانه :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» آدمها :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» مونس تنهاییم :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» عجب خوابی بود :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٤
» دیدار یار :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» زن یعنی :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» بانویت باشم کافیست :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤
» قدر عافیت نمی دانیم :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤
» عشق من :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤
» کاش بودی :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» گاهی دلتنگ می شوی :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» دوست داشتنت خاص است :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤
» وای باران باران :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» چشمای زیبایت :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» باید از تو بگذرم :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» شعر هایم :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» کنار تو یعنی بهشت :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» دنیای پر از عاشقانه :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤
» شبیه آخرین دقایق امتحان :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» بوسه های عاشقانه :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» محبت کردن ساده است :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» با تو :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤
» جملات فاصله و دلتنگی :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤
» آغوشت :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤
» عاشقانه ها :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤
» یکی مثل باران :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤
» فرشته ی خسته :: سه‌شنبه ٢ تیر ۱۳٩٤
» جملات سیگار :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
» دیو صفت و فرشته صفت :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
» بوسه های عاشقانه :: شنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٤
» لبخند بزن به زندگی :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» تنهایی و دلتنگی :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» عاشق شدن :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» تو عشق منی :: جمعه ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» باران :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» چشم های تو :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» متن عاشقانه :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» تاوان عشق تو :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» روزای خوب :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» من یک دخترم :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس تسلیت رحلت امام خمینی :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس تبریک ولادت حضرت مهدی (عج) :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس ولادت حضرت علی اکبر :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
» اس ام اس تبریک روز جوان :: یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٤
» جملات دوستت دارم :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جملات تنهایی :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» آفریدگار تو :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اس ام اس تبریک عید مبعث حضرت محمد (ص) :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اس ام اس عید مبعث پیامبر (ص) :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اس ام اس تبریک بعثت رسول اکرم (ص) :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اس ام اس تبریک عید مبعث رسول اکرم (ص) :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» بابا لنگ دراز :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کمی هم بخندین :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» سرما خورده بودم :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خدا چه شکلیه ؟ :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خانه سالمندان :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جملات و عکس های زیبا :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» به سلامتی :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» درد دارد ... :: چهارشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جملات دوست داشتن :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خاطرات و غم :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شرط بندی ... :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عاشقانه و لیلی و مجنون :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» مادر :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دوستت دارم پدر :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ببخش خدا :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» به سلامتی :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» شر کم کن ... :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» پدر قهرمان من :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» هیچ وقت :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» حواسمان باشد :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» زندگی را یاد نگرفتیم :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دلم یک عشق میخواهد :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» انتظارشو نداشتم ... :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ساده که باشی :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» ما زن ها... :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» دست بردار پطروس! :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جملات دوست داشتن و عشق :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» انسانیت :: یکشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کلاه قرمزی و جملات تنهایی :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» گه گاهی ... :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» فریدون مشیری... فرض کن :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» به سلامتی :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» عاشقتم خدا :: شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» جملات صبر :: جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٤
» یه روزی... :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» جملات دلتنگی :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» چقدرسخته :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» آهای ... :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» دختر و پسر :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» کیش و مات :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» عاشقانه و دوستت دارم :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» جملات خاطرات و دلتنگی :: دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» درد و دل :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» عاشقانه زنو شوهری :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» عاشقی :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» خاطرات :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» عشق و خیانت :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤
» شعر عاشقانه ترکی :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» مادر :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» قتل غیر عمد!! :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» متن زیبای غمگین و تنهایی :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» چه بی صدا رفت :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» بازوی دوس پسر :: پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤
» نصیحت پدرم :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» شب تولدم :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» پسرک :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» درد دارد :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» فقر :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» خیانت و بوسه :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» مهربانی بیش از حد :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» بغض و گریه :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» سکوت لعنتی :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» به سلامتی :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» غیرت و چادر :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» متنهای عاشقانه و غمگین :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» به خاطر تو بود :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» دوست دارم و غم :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» پیامک سیگار و غم جدید :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» اس ام اس جدید سیگار :: دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤
» چند ساعت دیگر :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
» تکان دهنده ترین رخداد :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
» بهار سال 1394 :: جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳
» تنهایی تنهایی :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» عشق و بی خیالی :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» آواره و تنها و خسته :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» درد کویر :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» غرق در اشتباهم :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» مرگ شیرین :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» آهسته،قلبم شکسته :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» رهگذر :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» جملات غیرت و خیانت :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۳
» متهمم اما بی گناه :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» اشتباه :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» خنده های تلخ :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات سکوت و غمگین :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات آغوش و هوس :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات خیانت و عشق :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات تیکه دارو مفهومی :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» حرف دل :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» عشق و حس خوب :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» تنهایی و غمگین :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» دلتنگت شدم :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات آغوش :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» دخترونه :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و تنهایی :: جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳
» تنهایی من :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» حکایت باران :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳ :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» جملات و عکس های عاشقانه :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» جملات خیانت :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» تلخ :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» خاطرات و تنهایی :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» رهگذر خسته :: سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳
» جملات غمگین وتنهایی :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» خاطرات و دوستت دارم :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» غمگینم :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» عشق :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» سکوت و غمگین :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» تنهایی :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» زن شیطان نیست :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» باران :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» جملات تیکه دار :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و تنهایی :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» بی او :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» جملات دخترونه :: دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩۳
» نسلی هستیم :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» جملات این روز ها و بی کسی :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی و فاز سنگین :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس فک و فامیل :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس جدید پ ن پ :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس جدید سیگار :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس پ ن پ :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس خاطرات :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس دلتنگی و بیقراری :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس سیگار و تنهایی :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» تکیه گاه :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» پدر :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» جملات تنهایی و عاشقانه :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و عکس :: شنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» پر از حرفم من :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» دیگر نمی نویسم :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» میخواهم ببخشم خدا :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» بعضی آدمها :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات تنهایی :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» جملات دوستت دارم :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» تولد عششقم علی... :: یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید بیقراری عاشقانه :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس و جملات زیبای تنهایی :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس های بسیار زیبای سیگار جدید :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید تنهایی و دلتنگی :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس های ویژه تنهایی و غم :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید تنهایی و بیکسی :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» خوشحالم که هستید :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» نبودن تو :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی :: شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳
» خدایا شکر :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» جملات تنهایی و دلتنگی :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» جملات خسته :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» اشک و دلتنگی :: جمعه ۸ اسفند ۱۳٩۳
» کلیپ عاشقانه :: چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳
» مثل گرگ باش :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و دوستت دارم :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» متن تنهایی :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» ای مرد .... :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» دلم خیلی خوش بود .... :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» حال من خوب است :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» هی رفیق :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» مادر مادر مادر :: جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳
» عزیزم :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» جملات خدا :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» داستان شریعتی آموزنده :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» جملات تنهایی :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» باران که می بارد :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» جملات غمگین :: چهارشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی و تنهایی :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» جملات خسته و آغوش :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» جملات سکوت و بغض :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» انتظار ندارم :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» گاهی اوقات :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» جملات تنهایی :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» بازنده :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» فقط یه نفر :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» جملات غرور و زن :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» زندگی ... :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» جملات غمگین :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» ساعت ها... :: یکشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» جملات و عکس عاشقانه :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» دوست داشتنت :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» من تو رامی خواهم :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» این روزها چه شکستنی شده ام :: یکشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩۳
» زندگی میگذرد :: جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳
» دانلود سری 24 عکس های عاشقانه و تنهایی :: جمعه ۱٠ بهمن ۱۳٩۳
» توکل بر خدایت کن :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» من تو رامی خواهم :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» این روزها :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» عاشق این شعر سهرابم :: شنبه ٤ بهمن ۱۳٩۳
» خدای من! :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» خاطرات تلخ تلخ :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» زندگی کردن را بلدی ؟؟ :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» من سهمم را ازخوشبختی خواهم گرفت :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» دیر یا زود تمام میشود :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» جملات خستگی و خاطرات :: جمعه ٢٦ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس های فلسفی جدید دی ماه 93 :: پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس ها و پیامک های جدید ولادت حضرت محمد(ص) :: جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس ها و پیامک های جدید ولادت امام صادق(ع) :: جمعه ۱٩ دی ۱۳٩۳
» دانلود سری 23 عکس های عاشقانه و دلتنگی :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» دوست داشتنت :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» جملات انتظار :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» اولین برف زمستانی :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» تو تاوان کدام گناه منی :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» باور کن :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» خاطراتت تمام ساعات تنهاییم را پرکرده :: چهارشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس خنده دار لاین و وایبر :: دوشنبه ۱٥ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی (عج) :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» تلخ :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» ببخش خودت را :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» نوشتهای قشنگ :: پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۳
» غم دوریت :: یکشنبه ٧ دی ۱۳٩۳
» عکس های سلفی (خود گرفته !!) ناصرالدین شاه از داخل حرمسرا (طنز) :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» دانلود سری 22 عکس های عاشقانه و انتظار و دلتنگی :: جمعه ٥ دی ۱۳٩۳
» بی قراری :: پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
» امروزم را دوست دارم‎ :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» نقابی از لبخند :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» دلتنگم :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس و متن تسلیت شهادت امام رضا(ع) :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس های ویژه شهادت امام رضا :: دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید شب یلدا 93 :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس و پیامک تسلیت وفات حضرت محمد (ص) :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس و متن شهادت امام حسن(ع) :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» خداحافظ پاییز :: یکشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۳
» قالب وبلاگ دو ستونه عاشقانه :: شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید عاشقانه و احساسی شب یلدا :: شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» خاطرات و دلتنگی :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
» خاطراتت را می بوسم :: جمعه ٢۸ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس خنده دار و جوک جالب دی ماه 93 :: پنجشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۳
» خسته :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» خاطرات نبودنت :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس های ارسالی دوستان :: جمعه ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» جملات زیبای سکوت :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» دانلود سری 21 عکس های عاشقانه و دلتنگی :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید عاشقانه آذر ماه 93 :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» اس ام اس خنده دار جوک جدید آذر ماه 93 :: چهارشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» آرامش :: جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳
» بوسه زنم بوسه :: جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳
» سرگرمی مردانه‎‎‎ :: جمعه ٧ آذر ۱۳٩۳
» دریا :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: جمعه ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» دلتنگی پاییزی :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۳
» جوک و اس ام اس های جدید خنده دار آذر ماه 93 :: یکشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» دانلود سری 20 عکس های عاشقانه و زیبا :: شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۳
» مرتضی جان روحت شاد ... :: جمعه ٢۳ آبان ۱۳٩۳
» دلمممممممممممم تنگته :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» شعر هایم :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» پاییز امسال :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» کاش بیایی :: دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩۳
» خدا کند که بیایی :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» خود خود عشقی :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» تو نیستی :: پنجشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» جملکس عاشقانه زیبا :: یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩۳
» سری جدید جملکس های زیبا و مفهومی :: جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
» منو یادت :: جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
» خاطرات :: جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
» پاییز عاشقانه :: جمعه ٩ آبان ۱۳٩۳
» اس ام اس های ویژه ماه محرم 93 :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
» محرم :: دوشنبه ٥ آبان ۱۳٩۳
» پاییزی ترین روز پاییز :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» دیگر حرفی نیست :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» عاشقانه دلتنگی :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» از تو می نویسم :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» دانلود سری 19 عکس عای عاشقانه جدید :: دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳
» شعر زیبای مادر :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» بی تو سخت میگذرد ‎ :: دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
» امید یعنی :: دوشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید تبریک عید غدیر 93 :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» سکوت :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» عکس نوشته های احساسی و جملکس های عاشقانه :: پنجشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» اس ام اس های امید و آرزو جدید 93 :: دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید و متن تبریک عید قربان 93 :: شنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۳
» سری جدید جملکس های زیبا :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» لطفا دعا کنید :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» تنهای تنها :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» خاطرات :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» تو :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» جملات و دل نوشته های قشنگ و خواندنی فصل پاییز 93 :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
» یه روزهایی :: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» یکی باید باشد :: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» جملات تنهایی :: جمعه ٢۸ شهریور ۱۳٩۳
» بوی پاییز :: دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» جملات تنهایی :: دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» برگه های کاهی :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» عشق :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» کجایی؟ :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» بگذار همه بدانند :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» Forever love :: شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۳
» ای کاش :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» خسته ام :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: چهارشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۳
» عشق :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» این روزها :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» روزی خواهد آمد :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» یه حس خاص :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» جملات زیبای تنهایی و دلتنگی :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» جملات زن که باشی :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» خدا :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» باران :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» گریه ام میگیرید :: یکشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۳
» پیامک میلاد امام رضا (ع) :: شنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۳
» نبودت :: شنبه ۸ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید جمله عکس های زیبا :: پنجشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۳
» تو فقط باش :: سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید اس ام اس ها و جملات زیبا از بزرگان :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
» چاره ای نیست :: دوشنبه ۳ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید عکس نوشته های ناب عاشقانه و قشنگ شهریور 93 :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید عکس نوشته های ناب عاشقانه و قشنگ شهریور 93 :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید عکس نوشته های ناب عاشقانه و قشنگ شهریور 93 :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید عکس نوشته های ناب عاشقانه و قشنگ شهریور 93 :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید عکس نوشته های ناب عاشقانه و قشنگ شهریور 93 :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» سری جدید جمله عکس های بسیار زیبای عاشقانه :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» زندگی زیباست :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» نیستی ... :: جمعه ۳۱ امرداد ۱۳٩۳
» عشق تو :: سه‌شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» معجزه و روزگار :: یکشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» هزار حرف نگفته :: جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» برگرد :: جمعه ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» تا تو برگردی :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» عشق :: چهارشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» سری جدید جملکس های عاشقانه بسیار زیبا :: جمعه ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
» کاش برمی گشتی ... :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس و جملات فلسفی مرداد 93 :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» انتظار :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۳
» جوک و اس ام اس خنده دار مرداد 93 :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس عاشقانه مرداد 93 :: یکشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» بعضی ها را ... :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» یادمان باشد... :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی :: شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۳
» خوشبختی :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس ها ی جدید و زیبای تبریک عید سعید فطر 93 :: دوشنبه ٦ امرداد ۱۳٩۳
» شاکی ام :: جمعه ۳ امرداد ۱۳٩۳
» برگ جدیدی از دفتر زندگیم :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس و پیامک ویژه شب قدر 93 :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس و پیامک شهادت حضرت علی (ع) :: شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» غریبه :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس و نوشته های زیبا مخصوص شب های قدر 93 :: پنجشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۳
» سکوت و تنهایی :: چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» تذکر :: دوشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩۳
» مرهمی میخواهم :( :: یکشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۳
» عشق :: شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳
» برید ادامه مطلب تا آخر بخونید :: جمعه ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس ها و جملات زیبای فراموشی تیر 93 :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» چرا به دست تنهایی سپردیم ؟؟ :: سه‌شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۳
» قاب عکس خاطرات :: شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۳
» دانلود عکس های عاشقانه سری (18) :: چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس های طنز رمضان 93 :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس ویژه ماه مبارک رمضان 93 :: شنبه ٧ تیر ۱۳٩۳
» میخواهی از حالم باخبر شوی؟ :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه :: جمعه ٦ تیر ۱۳٩۳
» اس ام اس فلسفی و جملات زیبا تیر ماه 93 :: چهارشنبه ٤ تیر ۱۳٩۳
» دوستت دارم :: سه‌شنبه ۳ تیر ۱۳٩۳
» دوباره عاشق می شوم ؟ :: شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس های عاشقانه تیر ماه ۹۳ :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» جملات دلتنگی :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس و پیامک ویژه نیمه شعبان 93 :: پنجشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس ها و جوک های خنده دار خرداد 93 :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۳
» جملات جدید و استاتوس های فاز سنگین و مفهومــی خرداد 93 :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» کسی را دارم :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه :: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» خوابیم...! :: چهارشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس های عاشقانه خرداد 93 :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» با من بمان :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
» عشق منی :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» دانلود عکس های عاشقانه سری (17) :: پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۳
» اس ام اس و پیامک تبریک عید مبعث :: دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
» عشق یعنی: :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» فردا :: یکشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
» پسر و دختر :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» عشق :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مخاطب خاص :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گاهی :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» خاطرات تو :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» باید ماند :: دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دانلود 40 عکس عاشقانه سری (16) :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نبودنت :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» رویاهایم :: شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ... :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» عاشقانه :: جمعه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» نگرانم :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دلتنگی :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» عشق :: سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» تولد حدیث جون :: یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» دلم تنگته :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» اس ام اس عاشقانه اردیبهشت 93 :: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» غریبه :: سه‌شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» عشق یعنی: :: دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» جایت خالیست :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» قرار نبود :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» زندگی زیباست :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» بازیگر :: دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مادرم :: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۳
» اس ام اس تبریک روز زن 93 :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» اس ام اس تبریک روز مادر 93 :: شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳
» عاشقانه :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» مرد :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» میتوان زیبا زیست :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» توچه گفتی سهراب؟ :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۳
» سوپرایز :: سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
» اس ام اس جدید خنده دار فروردین 93 :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» اس ام اس های جدید تیکه دار فروردین 93 :: شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳
» آغوشت :: چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳
» به سلامتی :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» غمگینم :: یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» عشقم :: جمعه ۱٥ فروردین ۱۳٩۳
» پیرمرد :: شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳
» باز هم دوستت دارم :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» صبح و یک بوسه :: شنبه ٢ فروردین ۱۳٩۳
» سال نو 1393 :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» اس ام اس های سرکاری نوروز 93 :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» اس ام اس های تبریک عید نوروز 93 :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» دلقک :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» عید نوروز :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» تو که‌ هستی‌ ؟ اِی‌ زن‌ :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢
» اس ام اس های جدایی و خدافظی سری اسفند 92 :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢
» بانو :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» من :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٢
» زندگی زیباست :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩٢
» اس ام اس های عاشقانه سری اسفند 92 :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» تو :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢
» بمان :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» بی تو :: جمعه ٩ اسفند ۱۳٩٢
» وبلاگم مرده ... :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» خیالم :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» عشق :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٢
» جملات دلتنگی :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: دوشنبه ٥ اسفند ۱۳٩٢
» اس ام اس های عاشقانه سری اسفند 92 :: شنبه ۳ اسفند ۱۳٩٢
» خوشبختی :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» خاطرات کودکی :: پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
» شیطان :: چهارشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» دوست :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» آغوش :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٢
» امشب :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» انتظار :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٢
» ولنتاین :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» به افتخار همه مازنی ها :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» خیال :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٢
» تنهایی :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩٢
» دلم :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» حیف ! :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» نباشی ! :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» 30 عکس عاشقانه سری (15) :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٢
» امروز :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» اس ام اس های عاشقانه و احساسی سری بهمن 92 :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» سکوت :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» مرد :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» به سلامتی :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» درد ها و دلتنگی ها :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» نظر سنجی :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» بودن تو :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» بوسه :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» مرگ :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» عاشق :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» اس ام اس های عاشقانه سری بهمن 92 :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» خاطرات :: سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٢
» نبودنت :: شنبه ٥ بهمن ۱۳٩٢
» تنهایی :: جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
» دانلود کلیپ استاد رائفی پور در رابطه با آخر الزمان :: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٢
» دلتنگی :: چهارشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٢
» عبادت :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» کاش... :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) مبارک باد :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه و دلتنگی :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» عاشقانه ها :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» تنهایى یعنى: :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٢
» درد و دل :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٢
» برف :: دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢
» هیچ درختی سیب نداده است... :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢
» عاشقانه و دلتنگی :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢
» یلدا :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» تاب های خالی... :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» عاشقانه :: جمعه ۱٥ آذر ۱۳٩٢
» آهنگ وبلاگم :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٢
» خاطرات و انتظار :: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» کاش می شد :: شنبه ٩ آذر ۱۳٩٢
» کلیپ نهایت خنده :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» تنهایی و غم :: چهارشنبه ٦ آذر ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه_دلتنگی :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» الهی :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» شوخی شوخی :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» پاییز _ باران _ اشک :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» 30 عکس عاشقانه سری (14) :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: چهارشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٢
» آزمون :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» یزید :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» دیوار شیشه‌ای! :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳٩٢
» رفتگر محله :: دوشنبه ٢٠ آبان ۱۳٩٢
» تو به سُهراب بگو: :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٢
» آدمها :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» دعای فرج :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢
» دو راه دارید... :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» عشق :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٢
» گفت : :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» قسمتی از وصیت نامه شهید شوشتری :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» ای اهل کوفه رحمی این طفل جان ندارد :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» امام حسین (ع) :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» 30 عکس عاشقانه سری (13) :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» کفتر بازی :: پنجشنبه ٩ آبان ۱۳٩٢
» یک عشق و یک دوستت دارم ساده :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» امشب :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
» 40 عکس عاشقانه سری (12) :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» اس ام اس های خنده دار آبان 92 :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» آغوش خدا :: شنبه ٤ آبان ۱۳٩٢
» سرزمین من :: جمعه ۳ آبان ۱۳٩٢
» می نویسم :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» دوست مجازی من :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» 35 عکس عاشقانه سری (11) :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» اس ام اس های احساسی و رمانتیک سری آبان 92 :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٢
» اس ام اس های عاشقانه مهر 92 :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» سردی ات :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» جملات دلتنگی :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» خورشید طلایی من :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٢
» آغوش :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» زن بودن :: جمعه ۱٩ مهر ۱۳٩٢
» دانلود عکس های عاشقانه سری (10) :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» جملات عاشقانه :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٢
» مـــ❤ــــادر :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» سوژه :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» بی دلیل :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» امشب :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» دانلود عکس های عاشقانه سری (9) :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٢
» زود بیا :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» جان :: جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» دوستت دارم :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٢
» مادر :: چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» 25 عکس عاشقانه سری (8) :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢
» بی تابم :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» تنهایی :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» با تو :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» همه کسم :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» سه چیز :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» خاطره :: شنبه ٦ مهر ۱۳٩٢
» شکستن :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» آرامش :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» بیزارم :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» سکوت و تنهایی :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» 25 عکس عاشقانه سری (7) :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳٩٢
» رستاخیز :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» تق تق :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳٩٢
» دانلود عکس های عاشقانه سری (6) :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» حیف حیف :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» اس ام اس های خنده دار مهر ماه 92 :: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» 20 عکس عاشقانه سری (5) :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» حکایت من و تو :: شنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٢
» تنهایی :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢
» عشق و آغوش :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳٩٢
» دل عاشق :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» 25 عکس عاشقانه سری (4) :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» پــــــــاییز :: پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٢
» خوشبختی :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» 20 عکس عاشقانه سری (3) :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» اس ام اس های جدید ولادت امام رضا (ع) :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» جای خالیت :: دوشنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩٢
» اس ام اس های عاشقانه شهریور 92 :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» 25عکس عاشقانه سری (2) :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» اس ام اس های تنهایی شهریور 92 :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» عاشقانه :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» سهم من از تو :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» عکس های عاشقانه سری(1) :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» دلتنگی :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» کاش :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» تمام عاشقانه هایم :: یکشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» دلم تنگ شده برات :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٢
» نه در رویاهایم نه در دنیام... :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» فروشگاه هستی :: جمعه ۸ شهریور ۱۳٩٢
» ..... :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٢
» زندگی باید کرد :: شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢
» تنهایی یعنی: :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» انتظار :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» تقدیم به همه ی دوستان خوبم :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٢
» تو... :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» عشق اینترنتی و رفتار جنسی مجازی(بی جنبه ها لطفا نخونند) :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» خاطرات :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» پختگی :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» خیانت :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» سیگار :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» عاشقی یا سرگرمی؟؟؟؟ :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٢
» تکلیف آدما ... خوشبختی :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» عاشقانه و دوستت دارم :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» خاطرات :: جمعه ٢۱ تیر ۱۳٩٢
» مگس !! :: سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» بوسه :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» ساز شکسته :: سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٢
» دل ساده :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳٩٢
» ردپای حضورت _ کنج تنهایی :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» خاطرات_عاشقانه_دلتنگی_بوسه :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» بوسه و عشق :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» عاشقانه و دلتنگی :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» معنی عشق: :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» عاشقانه :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» تمام دنیای من :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» فقط بخاطر دوستانم ... :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٢
» خداحافظ :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» ساعت چنده ؟ :: جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢
» ای آدم :: شنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٢
» عاشقانه_دلتنگی :: پنجشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٢
» جــــواب ... :: چهارشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٢
» حالم !! :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» تنها شدن :: جمعه ٢ فروردین ۱۳٩٢
» خسته شدم ! :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» تغییرات بزرگ :: پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٢
» عیدتون مبارک دوستای خوبم :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» دختر :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» سال نو مبارک :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» رابطه پسران قبل و بعد از ازدواج با دختران! :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» عاشقانه _ دلتنگی :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» عـــــــاشقانه... :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» خداحافظی :: پنجشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» مـــــــادر :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» عاشقانه :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» عاشقانه :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» عاشقانه :: یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۱
» ای دنیا... :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» سکه ای محبت ... :: چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱
» آرامش زندگی .... :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» .... :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» دلتنگی ... :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» ســاده اے لــیـلے جـــان ! :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» ..... :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» آخرین ایستگاه عاشقی... :: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳٩۱
» پایان مسیر... ؟؟ :: شنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» تاب خیال ... :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» روی ماه و :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» دریا باش ... :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» آخرین حرفم به عزیزم :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» دلـــــــــــــــــــــم :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» عصبانی میشوم :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» عاشقی :: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۱
» خدایا چگونه شکرت کنم... :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» من و تو و ستاره ها :: چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱
» هیچکس .... :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» مادر :: شنبه ٢۳ دی ۱۳٩۱
» ای کــــــــــــــــاش :: پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱
» دلتنگیهایم :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» به امید روز های سلامتی :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» ..... :: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳٩۱
» مادر :: سه‌شنبه ٥ دی ۱۳٩۱
» برف و بارون و عشق... :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» عشقبازی به همین آسانی است... :: پنجشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» آرامش :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» دوستت دارم :: یکشنبه ۱٩ آذر ۱۳٩۱
» سرد است ، آقــا ! :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» فقط بنام تو :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» بی تابم .... :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» اب نطلبیده ... :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» خدایا .... :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» بارون دلتنگی .... :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» عاشقانه _ دلتنگی :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» برگـ ـ ـ ــرد... :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱
» خسته ام :: پنجشنبه ٢ آذر ۱۳٩۱
» غنیمتــــــــ... :: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱
» اس ام اس عاشقانه قشنگ و زیبا :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» همه چی درست میشه :( :: دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» امروز ... :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه و بسیار زیبا :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های غمگین جدید و دل شکسته :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه بسیار زیبا و قشنگ :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس عاشقانه جدید آبان ماه :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه آبان ماه :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های ناب عاشقانه :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های جدید عاشقانه و بسیار زیبای آبان ماه :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های جدید عاشقانه و بسیار زیبای آبان ماه :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» خداوندا ..... :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» مـــاه عشـــــــق :: پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» گریه کن مرد ، گریه معراج تویه ... :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه ناب و جملات زیبا :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» آخرین دردنامه و شروع دوباره ی یک عشق :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» درد تنهایـــــــــی :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» خداوندا... :: سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱
» حرفش را نزن :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه و عارفانه جدید :: جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱
» میلاد امام علی النقی علیه ‏السلام تهنیت باد ... :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳٩۱
» چقدر خنده داره که... :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» تنهایی،باران،ساز :: چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱
» بی تو .... :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» ...... :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» خاطرات عاشقانه :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های ناب عاشقانه مهر :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه ناب و زیبا جدید :: چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه و بسیار زیبای مهر ماه :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه زیبا و جدید مهر :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه جدید مهر :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های جدید عاشقانه و بسیار زیبا مهر :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های غمگین و عاشقانه زیبا مهر :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه مهر :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه مهر :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه مهر :: یکشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه مهر :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه مهر :: شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس عاشقانه مهر :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس عاشقانه مهر :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس عاشقانه مهر :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» خاطراتت ... :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» عاشقانه ،دلتنگی... :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس و دل نوشته های عاشقانه سری مهر ۹۲ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» اس ام اس های جدید خنده دار سری مهر ۹۲ :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» عشق من ... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» تنهایی ... :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» عاشقانه :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» یا صاحب الزمان (عج) :: جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
» عشق :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» عاشقانه :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» مــن بـرای دلِ خستــه ام می نـویسـم... :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» خسته ام .... :: دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» عاشقانه و تنهایی :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» کوچولو وچهل روز زندگی :: جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱
» عــــــــــآشقانه :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» میلاد آقا امام رضا (ع) بر همه ی شیعیان مبارک :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» پاییـــــــــز...!! :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» فقط یک روزتان را !!!! :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» هرکسی تکیه گاه خود دارد :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» سردرگمم :: سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
» عاشــقانه هایم ... :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» خاطره :: دوشنبه ۳ مهر ۱۳٩۱
» پیرمرد خندا :: یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱
» مهربان تر از مهربان :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» بوی سیگارم :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» عشق چیست … ؟ :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» مــــادر :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» من از نو نو شدم :: جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» برای تو مینویسم ..... :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩۱
» عاشقانه :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» روز دختر بر همه ی آجی های گلم مبارک :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» برگه ها بالا.... :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» بـا تـ ــو نیستــم... :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» عاشقانه :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» در ستایش حضرت رسول (ص) :: شنبه ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» بــــــــــاران :: جمعه ٢٤ شهریور ۱۳٩۱
» پیر مرد خندان :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» بانوی آفتاب :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» به قیمت من !!! :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» این روزگار لعنتی .... :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» مترسک و آدم !!! :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» .......!!! :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» صدایت می زنم بشنو صدایم :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» ایمان :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» رنگ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس و جمله های جدید و زیبای عاشقانه سری شهریور ۹۲ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» سری جدید اس ام اس ها و جمله های فلسفی و آموزنده شهریور 92 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس ها و دل نوشته های خسته از زندگی شهریور 92 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس ها و متون زیبا و دلشکسته جدایی شهریور 92 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس امام زمان شهریور 92 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه ارسالی دوستان شهریور 92 (سری 3) :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه ارسالی دوستان شهریور 92 (سری 3) :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه ارسالی دوستان مرداد 92(سری 2) :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس های عاشقانه ارسالی دوستان اردیبهشت 92 (سری 1) :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» نوشته ها و اس ام اس های فاز سنگین و مفهومی سری ۹۲ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» طنزنوشته های فک و فامیل و اس ام اس های خنده دار جدید سال ۹۲ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس ها و دل نوشته های فوق العاده زیبا سری شهریور ۹۲ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس عاشقانه شهریور ماه ۹۲ :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» اس ام اس های خنده دار شهریور سال 92 :: شنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» عاشقانه ... :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» گریه کردم :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» بیا و ضامن من شو :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳٩۱
» اللهم ارزقنا زیارة قبر الحسین :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» خـــــوب یـــآ بد.... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» قلب!!! :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» رسم پرواز !!! :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» عاشقانه ... :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» پاییز نزدیک است ... :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» قصه .... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» وقتی که تو نیستی :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» چه حس غریبی ست... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» پـُشتـــ تنـهــایــی .... :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» کاش .... :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» حسرت .... :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» تولدی دیگر ( فروغ فرخزاد ) :: شنبه ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» روزگـار لَعنتــی ... :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» خداحافظی :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» کوک کن ساعتِ خویش ! :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» پاک کن !!! :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» اینو یادت نره :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» پســـــــر خاله :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» یادی کنید از باباهایی که زیر خاک آرامیده ان ... :: پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳٩۱
» سیاه چاله !!! :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» آرزوهای مرده ... :: چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳٩۱
» تلخ .... :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» حس میکنی :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» دزد سیب... :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» گاهی ... :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» مسیح تو بودم !!! :: سه‌شنبه ٧ شهریور ۱۳٩۱
» دلتنگی :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» زندگیه دوباره ... :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳٩۱
» گاهی می خواهم :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» خدایا خسته ام ... :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» غصه چرا ؟! :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» تنهایـــ ــ ـی :: شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۱
» باز باران٬ با ترانه :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» من یک انسانم .... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» یا مهدی .... :: جمعه ۳ شهریور ۱۳٩۱
» ی کوچولو خنده دار :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» بنویس : الله :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» ببین ... :: پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱
» عــــــاشقانه :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» تنهایی .... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» بی انصاف... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» روزگــــــــــــار ... :: چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳٩۱
» چه فـــــــــــــــرق میکـند ؟! :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» قول میدهم فراموشت کنم :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» ....! :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» تعرفه های تبلیغ در سایت :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» گنـــــــــــاه یا اشتــــباه ... :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» بغض ...گریه...سکوت... :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» حـــــــواسم نیست... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» من .... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» کلافه ام :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» تنهایم.... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩۱
» دل شکسته ... :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» عـــلامـتـ جــمعـ :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» عشق، تنها عشق :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» همین جا :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» شـــال گردن اضافی :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۱
» بهــــــــانـــه... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» صدا میکنم تــــــــــــو را... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» مــــــادر :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» خطـ خطــے هایَـ ـم... :: شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱
» حـــوا یا هوا :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» یا صاحب الزمان :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» دیوار :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» بی کسی .... :: جمعه ٢٧ امرداد ۱۳٩۱
» چقدر سخته ... :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» سهم خــود :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» درد هایـــــ آدم هــــــــــا :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» من جا مانده !!!! :: پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱
» ســـــَخــت اـست .... :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» ساده ام :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» حرفهــایت ... :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» این جاده مرا خواهد... :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» عکس شکسته :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
» مـــــــــی ســـــــــــــــــوزد :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» رفتی... :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» به خاطر عشق :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» دلم برایت تنگ است... :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» ســــتایش ِ چشــــمهایــت :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» گندمزار :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» خـــــــدایــــــــــــــ ــــا :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» آرزوهایم :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» بغـــض :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» " اسـطـوره " :: یکشنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» پـَـریــدن :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» بزرگ شد :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» باور کن... :: شنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» شــاعــر شــدم :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» صورتکـــ :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» پـــــرواز :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» دوستـت دارم :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» نقابــــــــ ... :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» راز چشمانت :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» فاصله :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» روی سجاده زمزمه داره :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» شبــــــــــــ های قدر :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» تصمیـــم کبــــری :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» بـــاجنـبــــه :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» "افتادن" :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» هـمـــهـ دنیــــای ِ مَــــن :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» تو می روی ... و نگاه من... :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» چه خیال...! :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» واویلا :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» عشقــــــــــــــــــ ... :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» مروارید :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» حیفـــــــ ... :: چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
» تا کـــی !؟ :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» شب قدر :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» "" تــــــــو "" :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» در عجبم........!! :: دوشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩۱
» ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﯿﻦ ﺑﻬﺸﺖ!!! :: یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» مهربانی هم :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» ساحل دلت را :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» قیافه ام تابلو شده بود ! :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» کنج تنهایی :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» صبر :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» چه تفاوتی دارد :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱
» زنگ تفریح :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» دیـــوار ِ دلـــم :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» اینجــا هــر روز المپیــک اســت! :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» بعضی آدما . . . :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» الهی تـــــــوبـــه ... :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» هر کی نی نی خوشگل دوست داره بره به ادامه مطلب ... :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» دلم میخواهد :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» پرسیدم :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» فـــقط خوابتـــــ را ببینمـــ :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» آرزوهــآمـ :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» فقط یــﮧ نفــــ♥ــــر :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» اینهمه کشیدنـــــــــــی :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩۱
» ما خدا را داریم :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» وصیت نامه ای جالب منسوب به "وحشی بافقی" :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» حبــــاب :: دوشنبه ٩ امرداد ۱۳٩۱
» روزه سکوتـــــــــ :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» پُــرم از اشـــکــ... :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» ای دل من :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» دلمــان خـوش اســت که می نویســیم :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» با تو هستم ای قلم! :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» اللهم عجل لولیک الفرج :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» دلقکـــــــ :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» نــقـ ـ ـ ـ ـــــطه ســـر خــط . . . :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» تابستان سرد :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» تنهایی :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» ضرب المثل :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» خاطــــرات :: جمعه ٦ امرداد ۱۳٩۱
» دل :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» دلها همه از سنگ :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» پیــرمــرد ِ هـمـسـایـه :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» عشق :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» آدامس ها :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» جواب همه ی دوستت دارم :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» و او هرگز شکستم را نفهمید :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» « مدارا کن » :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» نترس :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱
» الهی :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» خـــــــدایـــا :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» عشـــــــق :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» این فقط یک پیچه نه پایان :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» میشـِکـَنـَم :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» تشنه شدم :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» اگر میفهمیدی ... :: دوشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۱
» پـــرم از دلتنـــــــــــــــــــــــــگی!! :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» پر کشیــــــــــــد! :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یادت هستــــــــــ؟؟؟ :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» "مـبـادا" :: یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱
» یادمون بمونه :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» خداوندا پرسشی دارم!!! :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» کاش بودی ... :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» آرزوهایم...!!! :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» کــــاش میشــــد... :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» صــــداقــــت :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» غــــــــــرور :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» بـغـض :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» تقدیم به مادرم وهمه ی دختر خانم های گل :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» دوستان خوبم لطفا این دعا رو تو وبلاگتون قرار بدین :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» دوستان خوبم لطفا این دعا رو تو وبلاگتون قرار بدین :: پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» میترسم :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» مــــــــــرو :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» قاصدکـــــــــــ :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» تمام زندگیم :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» جای خالی تـــــو :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» عینکم را بدهید :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» سکوتــــــــــــ :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» کــدام لالایــی :: سه‌شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» آرزو می کنم … :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» دستت کجاســــــت؟؟!! :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» سکوت :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» گــذشـتــه :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» حَســـــرتـــ ! :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» بـــاران را مــےگـــویـــــَــمــ :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» بگذار پایان تو را غافلگیر کند :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» نمی تــــــــــونی فراموشــــــش کنی :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» آن لحظه :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» می خوانمش چنان که اجابت کند دعا :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» پس هر چه دل تنگت میخاهد بگو... :: دوشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩۱
» عاشق شدن ... :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» ببـوسیـدش !!!! :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» زیاده خواه نیستم !!! :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» دلــــــــــــــم :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» بی تو ای دوست :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» تو اکنون هیچ نیستی !!! :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» مشکل اینه :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» بخاطر همون یه نفر :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» تنهاییم :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» آهنگ غمگین زندگیم :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» سکوتـــــــــ :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» پـــــــدر عاشــــــــــــقتم :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» شکستن :: یکشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۱
» هٍــــی آدم ها... :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» گمان می کنم :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» حـقـیـقـتــ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» فاصله :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» چیزی نیست :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» آتشــی کــه بــه پــا کــرده‌ام :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» عـــِشـــْقْ مَــن ... :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» جلـ ــ ــ ــب توجــــــه :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» دوســتَـــتـــ دارَمـــــ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» بودنت را فریاد می ز نم :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» هـدفـــــــ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» سخت ترین کار دنـــیا :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» صحبتـــــــــ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» وقتی دلت خسته شــد :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» خنـــــــجر !! :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» گاهی اوقات :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» اللهم عجل لولیک الفرج :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» نگــــــــــاه پر معنی !! :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» همــــه چیز زیر سَر مــــن است.... ♥ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» دلت کجا گیر کرده… :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دلتنگی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» هوایت دست سنگینی داشت... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» گاه تنهایی... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» تنــهـــــــا بـودن قــدرت مـی خــواد :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» تنهــایی یعنی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» تنهایـــــــــم :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دوریت را چه کنم ؟ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» روی قلبم :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خـنــــده دار است ، بـخـنـــــــد !! :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» یک کلام،خدا تو بهترینی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» فقط برو….. :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ســجـده ـے واجــب :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» برگـــــــــرد . . . :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» نقابی خندان :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خوشبــختی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» یادم باشد ... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» بانــــــو :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» فقط برای من :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دلتنگـــــــــــــــم :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» تنهایی یعنی این... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خدایا ..... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» گرگـــــــ !!! :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» نســـــــــلی هستیم... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» سکوت... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» درختان به من آموختند: :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» چوپان قصه ما دروغگو نبود :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» رفــــــــــاقتـــــــــ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» تــــــــــــــــاوان :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» این است حکایت زندگی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» بالاخره چی کار کنیم؟ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» لبخند بزن :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» مـــــــــــــــــا :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» کولر :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» مجری برنامه :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» عروسی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» آرزو های بسیار زیبای ویکتور هوگو برای شما ... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» علی (ع) : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» چارلی چاپلین : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ضرب المثل آلمانی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» شکسپیر : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» مثل انگلیسی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» لردآویبوری : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» سقراط : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» لارشفوکو : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» مارسل آشار : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» بالزاک : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» اپیکتتوس : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» مثل روسی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» علی (ع) : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» چرچیل : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» حضرت عیسی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» حجازی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ناهق کمال : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» حافظ : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» علی (ع) : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» تورو : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» علی شریعتی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» پوشکین : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ضرب المثل یونانی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» سعدی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» نیچه : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» کانت : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» شکسپیر : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» اسکاروایلد : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» کنفسیوس : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» سید جمال الدین اسدآبادی : :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ادوارد بولوِر لیتون :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ضرب المثل چینی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دستور العمل شکست :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دوستــــــــــ تـــــو :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» انتقام خـــــــدا... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» دریــــــــــــا باش :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خــــــــــوشبختـــــــی :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» خوشبختی :: پنجشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩۱
» تنهــــــایی :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» زنـــدگی یعنـــــی : :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» بیـــــــــا و ببیـــــــــن.... :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» آمــــــــــــــــاده ای ...؟؟؟ :: چهارشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۱
» تنهــــایـی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» د لتنـگـــــــی... :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» گــــــــــــــر یـــه :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» زیبایی :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» ز یبـــــــاستـــــــ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» خاطرات :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» تمــــــــــــاشاگـــر :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» هیزم شکن یا بهار :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» مـانـدن و رفـتـن :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» گاهی خدا :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» بــــــــــــا هم :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» نگـــــاه ســرد :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» خــــــــــــــــوابی طولانی :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» خوابــــــــــ هـایــم :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» نبود نتــــــــــــ :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» قلب انسان بزرگتر است یا قلب زمین ؟؟ :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» کتاب :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱